Membri ai CNA – declaraţi incompatibil de către ANI

Redactia -

Membri ai CNA – declaraţi incompatibil de către ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui MITITELU CHRISTIAN (membru al Consiliului Național al Audiovizualului) și încălcarea regimului juridic al conflictului de interese de natură penală de către POPESCU RĂSVAN (fost Președinte al Consiliului Național al Audiovizualului).1) MITITELU CHRISTIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 4 noiembrie 2008 – 15 decembrie 2012, întrucât a exercitat, simultan, atât funcția de Președinte și, ulterior, pe cea de Vicepreședinte al Asociației „Alianța Civică”, cât și calitatea de membru al C.N.A. (asimilată funcției de secretar de stat). Conform prevederilor legale, „calitatea de membru al Consiliului este incompatibilă cu funcțiile publice sau private, cu excepția celor didactice, dacă nu dau naștere unor conflicte de interese”.Astfel, MITITELU CHRISTIAN nu a respectat dispozițiile art. 12, alin. (5) din Legea nr. 504/2002, potrivit cărora „Membrii Consiliului care, în momentul numirii, se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) – (4) au la dispoziție un termen de cel mult 3 luni pentru renunțarea la calitatea sau la acțiunile respective, perioadă în care nu au drept de vot în Cadrul Consiliului” și ale art. 99, alin. (1), lit. j) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar […] membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului li se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor […] pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute în legi speciale”.2) POPESCU RĂSVAN a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie penală, întrucât, în calitate de membru al C.N.A. (mandatele 2006 – 2012, 2012 – 2018), respectiv, de Președinte al C.N.A. (29 iunie 2007 – 19 decembrie 2012), în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a soluționat cereri și a participat la luarea unor decizii în urma cărora s-au acordat autorizații de licență audiovizuală pentru S.C. PRO TV S.A. De asemenea, POPESCU RĂSVAN s-a aflat în relații comerciale și a beneficiat de foloase patrimoniale în cuantum de 15.000 Euro de la S.C. MEDIA PRO PICTURES S.A.Din activitatea de evaluare, a rezultat faptul că atât PRO TV S.A., cât și MEDIA PRO PICTURES S.A. (societate comercială din partea căreia POPESCU RĂSVAN a realizat beneficii materiale în cuantum de 15.000 Euro) au același acționar, și anume CME Investments B.V.Astfel, POPESCU RĂSVAN nu a respectat dispozițiile art. 2531, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către POPESCU RĂSVAN a infracțiunii de conflict de interese.Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPESCU RĂSVAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere scris în exercitarea dreptului la apărare.„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 7 august 2013