Miercuri, 28 iunie, ședință a a Consiliului Local Ploiești. Află ce proiecte vor fi supuse aprobării

Daniel Dimache -

Miercuri, 28 iunie, ședință a a Consiliului Local Ploiești. Află ce proiecte vor fi supuse aprobării

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, în şedinţă ordinară în data de 28 iunie 2023, începând cu ora 1500, desfășurată prin mijloace
electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A, cu proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta dispoziție.

Anexă la Dispoziția nr. 2446/22.06.2023

Publicitate

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 mai 2023.
2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 08 mai 2023.
3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 mai 2023.
4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 mai 2023.
5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 24 mai 2023.
6. Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 mai 2023.
7. Întrebări și interpelări.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii, prognoze.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, RaduAlexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii, prognoze.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, RaduAlexandru Simionescu, Mihai Tonsciuc și Anca Agapie.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii, prognoze.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării prețului local al energiei termice facturată populației în municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic 2022-2024 – actualizat 2023 al Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.
13.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploieşti să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor – Prahova” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.
14. Proiect de hotărâre privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Termo Ploiești S.R.L., pentru ocuparea celor cinci posturi vacante – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Ploiești – inițiat de consilierii Mihai Tonsciuc, Alexandru-Dragoș Măchițescu și Radu-Alexandru Simionescu.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării gradelor profesionale a unsprezece posturi ocupate şi a cinci posturi vacante din cadrul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului
Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unui post de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului
Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.
19. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise în concesiunea/administrarea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 509/22.12.2021 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.
20. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei pentru un teren restituit fostului proprietar, care afectează o parte din terenul aferent Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” și a comisiei de negociere a chiriei pentru un teren restituit fostului proprietar, care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național ”Mihai Viteazul” – inițiat de primar Andrei-Liviu
Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 6 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport.
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 3581/12.02.2021 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Partidul Prahova în Acţiune pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Democraţiei nr. 56, bloc H5, parter – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu și Costel Andreescu.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Drum acces” – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă „Inginer Dimitrie Tomozei” drumului de legătură dintre bulevardul Republicii și strada Ion Luca Caragiale – inițiat de consilierii Iulian Bolocan, Georgeta-Simona Popescu, Radu–Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan Enescu, Bogdan Lupu, Alexandru Ştefan.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire spălătorie în sistem selfcare (punct spălare-aspirare)”, b-dul București nr.70, Ploiești – inițiat de consilierii Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici și Răzvan Enescu.
Transmis spre avizare Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.
26. Diverse