Miercuri, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Un singur proiect pe ordinea de zi

Redactia -

Miercuri, şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Un singur proiect pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti este convocat în şedinţă extraordinară în data de 24 mai 2023. Pe ordinea de zi se află un singur proiect, şi anume proiectul de hotărâre privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii, prognoze și Comisiei nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia juridică, ordine publică, petiții și reclamații.