Mihai Tudose sancţionat pentru afirmaţia referitoare la steagul secuiesc

Redactia -

Mihai Tudose sancţionat pentru afirmaţia referitoare la steagul secuiesc

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor în data de 07.02.2018, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Afirmația domnului Mihai Tudose conform căreia ‘Dacă steagul acela (secuiesc) flutură în vânt, toți cei responsabili de acolo flutură și ei lângă steag.’, reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 și art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Colegiul director a aplicat sancțiunea avertismentului contravențional, având în vedere faptul că domnul Mihai Tudose și-a cerut scuze public pentru aceste afirmații.

2. Afirmația domnului senator Șerban Nicolae, adresată doamnei deputat Cosette Chichirău, conform căreia ‘eu am o poză în care dumneavoastră faceți sex anal’, reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 1 și art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Colegiul director a aplicat sancțiunea avertismentului contravențional față de domnul senator Șerban Nicolae, având în vedere circumstanțele atenuante ale săvârșirii faptei: a existat o provocare din partea doamnei deputat, iar declarația sancționată a intervenit în cadrul unui dialog în care cele două părți și-au adus acuze și jigniri reciproce. De asemenea, Colegiul a avut în vedere și faptul că, ulterior incidentului, domnul senator și-a cerut scuze public față de limbajul utilizat.

3. Cele două hotărâri au fost adoptate cu unanimitate de voturi a celor prezenți (6 voturi).

Colegiul director recomandă formatorilor de opinie, inclusiv clasei politice, să se abțină de la utilizarea unui limbaj neadecvat, de natură să genereze discriminare.

Hotărârile motivate vor fi comunicate părților, în termen legal, și sunt supuse căii de atac la instanța de contencios administrativ.

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării