Ministerul Culturii și DJC Prahova girează tacit dispariția Rafinăriei Steaua Română?

Daniel Dimache -

Ministerul Culturii și DJC Prahova girează tacit dispariția Rafinăriei Steaua Română?
 
 
Comunicat de presă Asociația ”Suntem România!”
 
  Prin prezentul, Asociația Cultural- Educativă pentru Protejarea si Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific si Istoric „Suntem România!” facem public faptul ca am primit acceptul de colaborare si oferta de servicii specifice temei cercetării in cauza, a unui expert specialist atestat de Ministerul Culturii, pentru cercetarea științifico-istorică a fostei Rafinării „Steaua Română” Câmpina, astfel încât sa poată fi realizat dosarul de clasare a acesteia în Lista Monumentelor Istorice a Patrimoniului Național.
  Au fost informate de aceasta următoarele instituții decidente, abilitate si direct implicate in acest gen de acțiuni:
– Ministerul Culturii,
– Institutul National de Patrimoniu,
– Direcția Județeană de Cultura Prahova,
  Costurile estimate sunt de 131.940 EUR cu TVA si conform legislației în vigoare, trebuie suportate de către Ministerul Culturii și  Direcția Județeană de Cultură Prahova.

  Menționăm faptul ca obiectivul vizat, fosta Rafinărie „Steaua Română”, este în procedura de clasare și mai sunt doar 2 luni până când protecția legală expiră iar obiectivul istoric poate fi distrus.
  Până la momentul prezentei Ministerul Culturii și DJC Prahova nu au întreprins absolut nici un demers pentru a demara aceasta cercetare invocând motive inconsistente si fãra bazã legală, toate demersurile și cercetarea istorică preliminarã fiind realizate de cãtre Asociația Cultural Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic Științific si Istoric „Suntem Romania!” prin resurse proprii (deși legal NU AVEA ACEASTA OBLIGATIE), cercetãrile fiind transmise GRATUIT cãtre toate instituțiile abilitate, obținând astfel și demararea procedurii de clasare în LMI (Lista Monumentelor Istorice).

 
Adresa prin care a fost făcută comunicarea către instituțiile si persoanele in cauza a fost transmisa in data de 08.09.2022 fără a primi răspuns, doar un număr de înregistrare la DJC Prahova, este reprodusă mai jos:
 

Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea 

Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric  – „Suntem România”

Către:

– Ministerul Culturii, în atenția:

                  – d-lui Ministru al Culturii Lucian Romașcanu,

                  – d-lui Director al Direcției Patrimoniu Emilian Gămureac,

– Institutul Național al Patrimoniului, în atenția 

                   -d-nei Manager Interimar Valeria Oana Zaharia

 –Direcția Județeană Pentru Cultură Prahova, în atenția

                    – d-lui Director Executiv  Constantin Stere

     Prin prezentul document, Asociația Cultural – Educativă pentru Protejarea și Promovarea Patrimoniului Tehnic, Științific și Istoric „Suntem România” vă mulțumește încă o dată pentru declanșarea procedurii de clasare de urgență în Lista monumentelor istorice a ansamblului „Rafinăria Steaua Română – Câmpina” și vă asigură de întregul sprijin pe care îl poate oferi pentru finalizarea cât mai urgentă a acestui demers.

   În conformitate cu prevederile Art. 21, alin. 7, în calitatea sa de solicitant al clasării în procedură de urgență, asociația noastră consideră că nu are obligația de-a transmite alte documente decât cele pe care deja le-am pus la dispoziția angajaților Direcției Județene Pentru Cultură Prahova, ci doar S.C. ECOGEN POWER S.R.L., din postura de administrator al ansamblului pentru care s-a declanșat procedura menționată, putând furniza înscrisurile necesare pentru completarea cât mai urgentă a documentației de clasare, solicitarea și obținerea acestora revenindu-i integral DJC Prahova. 

  În plus, având în vedere prevederile Art. 4 din Ordinul Nr. 2260/2008, unica persoană îndreptățită să elaboreze fișele de analitice de inventariere pentru toate clădirile și lucrările de artă ce compun ansamblul „Rafinăria Steaua Română – Câmpina” este un „specialist atestat de Ministerul Culturii și Cultelor, potrivit legii, din cadrul Serviciului de monumente istorice din serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor.” 

   Astfel, bazându-se pe prevederile Art. 4, alin. 2 din Ordinul 2260/2008 și din dorința de a sprijini Direcția Județeană Pentru Cultură Prahova, asociația noastră a identificat și a contactat un expert atestat de Ministerul Culturii înscris la poziția XX din Lista specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice, ce și-a oferit disponibilitatea de a ne ajuta în demersul de finalizare a procedurii de clasare în Lista monumentelor istorice a ansamblului „Rafinăria Steaua Română – Câmpina” și ne-a transmis în acest sens următoarea ofertă scrisă pe care o anexăm prezentului document, de aceea va rugam sa alocați în cel mai scurt timp suma cerută pentru a se demara cercetarea deja întârziată nepermis de mult din vina tergiversărilor complet nefondate ale DJC Prahova.

  În același timp va rugăm sa obțineți acceptul de acces al specialistului menționat în perimetrul obiectivului în cauză, conflictul pe care DJC îl are cu proprietarul acestuia nefiind un motiv legal și plauzibil pentru refuzul repetat al realizării acestuia.

 Alex Stoian – Președinte asociație – coordonator programe