Ministerul Educaţiei, informaţiile zilei pentru elevii din anii terminali, în contextul grevei profesorilor

Redactia -

Ministerul Educaţiei, informaţiile zilei pentru elevii din anii terminali, în contextul grevei profesorilor

Ministerul Educaţiei a transmis o informare privind activităţile specifice de final de an şcolar pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă:

„În contextul protestului personalului din învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei continuă demersurile de adaptare a calendarelor activităţilor specifice de final de an şcolar.

În acest sens, vă informăm că a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.429/2023 pentru modificarea şi completarea ordinului de ministru nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, pentru clasele a VIII-a, a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, situaţia şcolară a elevilor se poate încheia până la data de 13 iunie 2023.

Tot astăzi, a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.428/2023 pentru modificarea Anexei la ordinul ministrului educaţiei nr. 5.241/2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 – 2023.

Documentul prevede faptul că înscrierea la evaluarea naţională va avea loc până la data de 13 iunie 2023.

În ceea ce priveşte înscrierile la examenul naţional de bacalaureat, Ministerul Educaţiei a transmis inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, prin nota nr. 1.416/2023, informaţii privind prelungirea perioadei înscrierii candidaţilor la sesiunea iunie-iulie a examenului naţional de bacalaureat 2023 până la data de 13 iunie 2023.

De asemenea, acelaşi document conţine informaţii privind prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, de comunicare orală în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv de evaluare a competenţelor digitale până la data de 23 iunie, astfel:

– 14 – 16 iunie 2023: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– 15 – 19 iunie 2023: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– 16 – 20 iunie 2023: evaluarea competenţelor digitale – proba D

– 21 – 23 iunie 2023: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C.

Reamintim faptul că Ministerul Educaţiei comunică permanent cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti pentru măsuri adaptate contextului generat de protestul personalului din învăţământul preuniversitar, cu respectarea cadrului legal.”