Mircea Cosma a explicat cum se va face regionalizarea României

Redactia -

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea COSMA a prezentat marţi, 19 martie 2013, în cadrul unei conferinţe de presă principalele criterii după care se va face o regiune precum şi câteva elemente ale procesului de regionalizare – descentralizare formulate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Astfel au fost menţionate principalele etape ale procesului de regionalizare, modelul regiunilor, necesitatea regionalizarii si beneficiile acesteia.

                    În ceea ce priveşte cadrul organizatoric care va gestiona derularea acestui proces, există două organisme care s-au constituit – un Consiliu Consultativ pentru Regionalizare (CONREG) format din 3 grupuri de lucru (la nivel academic, aleşi locali şi demnitari, societate civilă) şi un Comitet Tehnic Interministerial pentru Regionalizare – Descentralizare (CTIRD) format din miniştrii şi experţi din administraţia publică centrală. Rolul primului organism – CONREG este de a analiza şi elabora modelele posibile de regionalizare şi de a propune varianta optimă pentru România. Rolul celui de al doilea organism – CTIRD este de a analiza atribuţiile ministerelor şi de a asigura transferarea competenţelor la nivelul regiunilor, judeţelor, municipiilor.

                     În acest context, preşedintele Mircea Cosma a subliniat importanţa procesului de regionalizare – descentralizare , având în vedere şi obiectivele tematice ale politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020.