Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova

Vlad Preda -

Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova

ANUNȚ DE PRESĂ

8 mai 2019 Lansare proiect „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ102D, DJ 100C”, cod SMIS+: 122457

Parteneriatul format din Unităţile Administrativ – Teritoriale Judeţul Prahova, Oraşul Mizil, Oraşul Urlaţi, Comuna Baba Ana, Comuna Ceptura, Comuna Ciorani, Comuna Fîntînele, Comuna Fulga, Comuna Sălciile, Comuna Vadu Săpat și Comuna Tomșani, condus si reprezentat de UAT Judeţul Prahova in calitate de lider de parteneriat, deruleaza, incepand cu data de 11.03.2019, proiectul cu titlul „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene identificate în Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia – Traseul Regional 3 – Tronsonul Prahova – DJ 102K, DJ102D, DJ 100C”, cod SMIS+: 122457, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanţare nr. 3991 / 11.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. Obiectivul general al proiectului: Creşterea gradului de coeziune economică şi sociala la nivelul judeţului Prahova, prin îmbunătăţirea infrastructurii de transport din zona şi facilitarea accesului la rutele naţionale şi europene din regiune, interconectarea la reţelele de transport judeţene cu acces la reteaua TEN-T şi la Polul de Creştere Ploiesti.

Obiective specifice ale proiectului:

  • modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C pe o lungime totală de 46,03 km;
  • îmbunătăţirea accesibilităţii judeţului Prahova la reţeaua de transport TEN – T şi către Polul de Creştere Ploieşti până la sfarşitul perioadei de implementare a proiectului;
  • îmbunătăţirea capacităţii portante pe traseul propus prin proiect până la sfarşitul perioadei de implementare a proiectului;
  • creşterea vitezei medii de deplasare a autovehiculelor;
  • creşterea siguranţei rutiere pe traseul propus prin proiect până la sfarşitul perioadei de implementare a proiectului;
  • amenajarea unor piste de biciclete, însumând o lungime de 60.18 km, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului.

Rezultate asteptate: Lungime pista simpla (cu un sens) de biciclete construite – 60.18 km Suprafaţă trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate – 27827.10 mp Staţii transport public şi alveole construite – 15 Categorii de elemente suplimentare destinate siguranţei circulatiei – 3, respectiv:

– parapete de protecţie: 2.615,00 ml – indicatoare rutiere pe consola alimentate cu celule fotovoltaice: 39,00 buc – benzi rezonatoare: 6.876.00 ml

Proiectul se implementeaza in orasele Urlati, Mizil si in comunele Baba Ana, Ceptura, Ciorani, Fîntînele, Fulga, Sălciile, Vadu Săpat și Tomșani. Valoarea totală eligibila a proiectului: 152.148.271,63 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. (85%) – 129.326.030,90 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) – 19.779.275,30 lei, valoarea cofinanţării eligibile (2%) şi neeligibile a beneficiarului – 4.057.110,80 lei.

Data de începere a proiectului: 01.04.2017 Data finalizării proiectului: 31.10.2022 Perioada de implementare: 67 luni

DATE DE CONTACT JUDEŢUL PRAHOVA – Directia Proiecte cu Finantare Externa Bulevardul Republicii 2-4, Ploiești Tel: 0244 51 45 45 (centrala), Fax: 0244 51 58 16, Email relatii@cjph.ro