Modificări legislative privind concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale

Daniel Dimache -

Modificări legislative privind concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale

          Urmare modificării O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și Normelor de aplicare, aprobate prin Ordinul 15/1311/2018, începând cu data de 01.08.2021 medicii care au încheiată convenție pentru eliberarea de concedii medicale, vor trebui să întocmească un plan de urmărire a evoluției bolii pentru concediile medicale acordate pentru incapacitate temporară de muncă, informează, printr-un comunicat de presă, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

          Pentru concediile medicale eliberate pentru urgențe medico-chirurgicale, neoplazii/SIDA, tuberculoză, boli cardiovasculare, pentru bolile infectocontagioase din grupa A şi pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, medicii prescriptori nu au obligaţia întocmirii planului de urmărire a evoluţiei bolii.

          Medicul de familie poate acorda în prima etapă concediul medical pentru maximum 4 zile calendaristice. În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul iniţial şi/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi/sau imagistice recomandate, acesta poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile.

          Medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda în prima etapă concediu medical pentru maximum 15 zile calendaristice. În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, constatată pe baza evaluării răspunsului la tratamentul iniţial şi/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi/sau imagistice recomandate, acesta poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 30 zile.

          Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, în funcţie de evoluţia bolii, poate modifica planul de monitorizare.

          În situaţia în care, după ce medicul curant a acordat prima etapă a concediului medical, asiguratul nu se mai prezintă în vederea evaluării stării de sănătate conform planului de urmărire a evoluţiei bolii sau în situaţia în care evoluţia stării de sănătate a asiguratului este favorabilă ca urmare a respectării de către acesta a planului de urmărire a evoluţiei bolii, nu se va acorda concediu medical în continuare.

          Pentru respectarea planului de urmărire a evoluţiei bolii, medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu acordă consultaţii la cabinet, la domiciliul persoanei asigurate sau la distanţă pentru situaţiile în care persoana asigurată se află în stare de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, precum şi situaţiile în care persoana asigurată cu boli cronice sau cu un episod acut de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale, consemnate în fişa pacientului.

           În cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă numai indemnizaţia aferentă primelor 5 zile de carantină, din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru persoanele asigurate din mediul privat, sau din veniturile proprii ale instituţiilor prevăzute la art. II din O.U.G. nr. 126/2020.

          Pentru persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, prin incheierea unui contract de asigurare, baza de calcul a indemnizaţiilor se determină ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele  6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii minime brute pe ţară lunar sau, după caz, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, funcţie de opţiunile de asigurare alese.