Modificări privind proiectul de sporire a capacităţii de circulaţie pe DN1, sectorul Comarnic – Predeal

Redactia -

Modificări privind proiectul de sporire a capacităţii de circulaţie pe DN1, sectorul Comarnic – Predeal

CNAIR şi Ministerul Transporturilor au semnat Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 97/01.04.2021, pentru proiectul: „Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1 – Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic – Predeal”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 – Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 3.070.097,23 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 2.184.901,98 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 385.570,93 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 499.624,32 lei.

 

Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 31 luni, respectiv intre data 01.06.2021 si data 31.12.2023 la care se adauga daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

 

Ce prevede proiectul

 

Prezentul proiect are in vedere elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie pentru 6 Obiective de investitie aflate de-a lungul drumului national DN1 – Valea Prahovei in zona Comarnic – Predeal, dupa cum urmeaza:

• Obiectivul 1: Amenajare pasaj pietonal subteran / suprateran – Piata Centrala din Comarnic intersectie DN 1 cu str. Ghiosesti si amenajare pasaj pietonal subteran / suprateran Primaria Comarnic;

• Obiectivul 2: Amenajare pasaj pietonal subteran / suprateran – intersectie DN1 cu Str. Crinului (Poiana Tapului), Str.Telecabinei (Busteni) si Str. Panduri (Predeal);

• Obiectivul 3: Realizare pasaj rutier la intersectia DN1 cu Str. Prahovei (Azuga);

• Obiectivul 4: Realizare pasaj rutier la intersectia DN1 cu DN73A (Predeal) – Obiectivul 4;

• Obiectivul 5: Realizare pasaj rutier la intersectia DN1 cu Bulevardul Republicii (Sinaia Sud);

• Obiectivul 6: Realizare Pasaj rutier la intersectia DN1 cu Bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord).