Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor pe timpul Campaniei de recoltare a cerealelor păioase

Redactia -

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor  pe timpul  Campaniei de recoltare a cerealelor păioase

Campania de recoltare a cerealelor păioase este în plină desfăşurare. Având în vedere condiţiile de caniculă, dar şi experienţa evenimentelor produse în anii precedenţi, când incendiile de pe terenurile agricole au ameninţat gospodăriile cetăţeneşti şi au periclitat traficul rutier, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova vă aduce la cunoştinţă urmatoarele:

Măsuri de prevenire pentru recoltarea cerealelor păioase în condiţii de siguranţă:

 

 • Lanurile se vor izola prin fâşii arate cu lăţimea de minim 20 m, pentru a opri propagarea incendiilor;
 • Suprafeţele de teren cultivate cu cereale păioase se vor marca cu indicatoare de interzicere şi avertizare;
 • Direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei vântului predominant;
 • Paiele rezultate în urma recoltării cerealelor se vor strânge în maxim 2 zile;
 • Maşinile se vor parca pe câmp la o distanţă de cel putin 100 m faţă de lanurile nerecoltate şi 50 m faţă de construcţii sau cale ferată;
 • Fumatul pe utilajele şi maşinile agricole este interzis;
 • Arderea miriştilor şi buruienilor este interzisă în perioada de recoltare a cerealelor;
 • Lucrările de reparaţii şi alimentare cu carburanţi si lubrifianţi se vor face în locuri special amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele.

Mijloace de intervenţie necesare

 

a) Pentru parcele de peste 50 ha sunt necesare:

ü  1-2 pluguri sau discuri şi mijloace de tractare a acestora;

ü  o remorcă echipată cu 5 stingătoare cu spumă, 5 stingătoare cu apă pulverizată, 5 stingătoare cu pulberi, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (coase, mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 10 găleţi cu apă, un rezervor de apă de minimum 500 litri şi o cisternă remorcabilă cu pompă).

b) Pentru parcele de 10 ha – 50 ha comasate sunt necesare:

ü  un plug sau o grapă cu discuri şi un mijloc de tractare a acestora;

ü  o semiremorcă echipată cu 2 stingătoare cu spumă, 2 stingătoare cu 2 pulberi, utilaje, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (2-3 coase, 2 lopeţi, 2 furci, 5 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 4-5 găleţi cu apa şi un rezervor de apă de minimum 200 litri);

ü  stingătoare, bidoane cu apă de 50 litri, pentru fiecare maşină şi utilaj agricol (combine, tractoare, autocamioane etc).

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

 

 • Fumatul în locuri nepermise;
 • Focul deschis;
 • Iluminatul cu flacară deschisă;
 • Acţiunea intenţionată;
 • Neinstruirea personalului care participă la lucrările de recoltare;
 • Scânteile care ies din ţevile de eşapament ale utilajelor datorită neprotejarii acestora cu parascântei;
 • Căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când acestea vin în contact direct cu paiele sau pleava;
 • Căldura degajată de supraîncălzirea lagărelor;
 • Căldura de frecare dintre diferitele piese ale maşinilor care nu sunt asamblate şi reglate corect;
 • Căldura degajată la patinarea curelelor de transmisie;
 • Executarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole în lan, lucrări care presupun utilizarea focului deschis, suduri, etc.;
 • Utilizarea instalaţiilor electrice improvizate pe maşinile agricole;
 • Scurgerile de lichide combustibile datorate neetanşeităţilor (carburanţi, lubrefianţi);
 • Supraîncălzirea motoarelor maşinilor agricole datorită nefuncţionării corespunzătoare a sistemelor de răcire;
 • Alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor agricole;
 • Lipsa sistemelor de legare la pământ a combinelor pentru scurgerea energiei electrostatice.

 

Stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj

 

 • Utilajul incendiat va fi evacuat imediat din lan şi adus cât mai aproape de mijloacele de stingere;
 • Decuplarea şi îndepărtarea utilajului faţă de tractor;
 • Se va acţiona simultan la stingerea maşinii şi a lanului;
 • Asupra motoarelor cu combustie internă şi a agregatelor se va acţiona cu stingătoare cu pulberi şi dioxid de carbon, în lipsa acestora suprafeţele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite;
 • Apa se va intrebuinţa în cantităţile strict necesare, urmârindu-se localizarea incendiului prin stropirea zonelor expuse pericolului de aprindere;
 • Personalul care acţionează la lichidarea incendiului trebuie plasat cât mai aproape de focar, într-un loc situat în faţa vântului, lateral pe cât posibil, în acelaşi plan cu focarul sau înaintea acestuia.

  

         Compartimentul Informare şi Relaţii Publice