Măsuri pentru prevenirea incendiilor în şcoli

Redactia -

Măsuri pentru prevenirea incendiilor în şcoli

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la unităţile de învăţământ

Incendiile în şcoli pot provoca prin amploarea lor multe pagube umane şi materiale. Factori precum timpul mare de descoperire a unui incendiu, momentul întârziat al alarmării persoanelor aflate în pricol, necunoaşterea clădirii şi a modului de comportare de către persoane, pot întârzia evacuarea sau pot conduce la alegerea unui drum mai lung de evacuare în locul căii de evacuare optime.
Pentru evitarea producerii unor astfel de situaţii, este importantă respectarea următoarelor măsuri de prevenire:

– Căile de evacuare şi salvare din unităţile de învăţământ (coridoare, scări, ieşiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lăţimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulciuri etc.;
– Uşile de evacuare trebuie ţinute în permanenţă neblocate;
– Funcţionarea sistemului de alarmare trebuie verificat periodic;
– Semnalul de alarmare trebuie să fie distinct şi trebuie cunoscut de toţi profesorii şi elevii din şcoală; se recomanadă pregătirea şi a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoţei, megafon etc.);
– Stingătoarele şi hidranţii trebuie să fie permanent accesibile şi în stare de funcţionare;
– Clasele cu copii cu handicap locomotor trebuie amplasate pe cât posibil la parter. Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele care oferă cea mai scurtă cale de evacuare posibilă spre exterior;
– În cadrul orelor speciale, în baza programei de învăţământ, elevilor li se vor transmite cunoştinţele generale în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a apărării impotriva imcendiilor;
– În fiecare sală de clase se vor afişa instrucţiunile pe care elevii şi profesorii trebuie să le cunoască şi să le urmeze în cazul declanşării alarmei de evacuare;Profesorii îi vor instrui pe elevi în ceea ce priveşte pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoaşterea planului de alarmare şi evacuare şi a comportamentului pe care trebuie să-l adopte în caz de incendiu. La predarea acestor cursuri pot participa şi reprezentanţi din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă;
– Intrările în incintele unităţilor şcolare prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt reţele, bazine şi altele asemenea, se menţin practicabile, curate şi libere de orice obstacole. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură şi se marchează căi de acces şi circulaţie ocolitoare;
– Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu este obligatorie amplasarea unor stingătoare în cadrul instituţiilor de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare, precum şi instruirea personalului asupra modului de utilizare a acestora;
– În vederea formării unui comportament adecvat, atât al elevilor, cât şi al personalului instituţiilor de învăţământ, periodic se vor executa exerciţii de alarmare-evacuare. În şcolile pentru copii cu afecţiuni speciale se recomandă organizarea exerciţiilor de alarmare-evacuare în prezenţa unui pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de intervenţie; 
– Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se vor întreţine în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare;
– Exploatarea sistemelor, instalaţiilor şi aparatelor de orice categorie cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisă;
– Se interzic folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate şi aprinderea focului prin utilizarea unor lichide inflamabile;
– Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărei instituţii de învăţământ şi se face prin dispoziţie scrisă de către persoana cu atribuţii de conducere.

Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii, iar cele în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul „Loc pentru fumat”.