Notificări trimise celor cărora le expiră actele de identitate

Redactia -

Notificări trimise celor cărora le expiră actele de identitate

Primăria municipiului Ploieşti prin Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti (S.P.C.L.E.P.) aduce la cunoştinţă cetăţenilor din municipiul Ploieşti şi celor din comunele arondate (Ariceştii Rahtivani, Balta Doamnei, Berceni, Blejoi, Cocorăştii Colţ, Drăgăneşti, Dumbrava, Gherghiţa, Gorgota, Măneşti, Olari, Păuleşti, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Rîfov) faptul că, în luna mai a.c., au fost generate invitaţii către persoanele ale căror acte de identitate au expirat în perioada 01.01.- 01.04.2014 şi care nu s-au prezentat, în timp util, în vederea depunerii actelor necesare pentru eliberarea unor noi cărţi de identitate. Persoanele în cauză se vor adresa Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., care are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Independenţei nr. 10, cu documentele necesare eliberării noilor acte de identitate.