Noul Spital Municipal Ploieşti – cea mai plimbată investiţie din istoria municipiului

Mihai Ciobanu -

Noul Spital Municipal Ploieşti – cea mai plimbată investiţie din istoria municipiului

Proiectul de construire a unui nou Spital Municipal în Ploieşti tinde să devină o adevărată epopee. După ce în mandatul lui Iulian Bădescu s-a propus amenajarea spitalului în fosta clădire Petrom din centrul oraşului, proiect care a fost abandonat deoarece s-a dovedit că acea construcţie nu putea, tehnic, să fie transformată în spital, iată că actuala administraţie care a reluat ideea nu reuşeşte nici măcar să aleagă o locaţie pentru viitoarea construcţie. 

Practic, acest proiect deosebit de important începe să cadă în derizoriu din cauza faptului că primarul şi partidele din Consiliul Local nu reuşesc să se pună o dată de acord şi să aleagă un teren pe care să poată fi construit spitalul. Astfel, proiectul noului Spital Municipal Ploieşti va deveni cea mai plimbată investiţie din istoria urbei. 

După ce propunerea primarului Adrian Dobre, de construire a unităţii pe un fost teren al MAPN a fost respinsă iată că aleşii PSD-ALDE vin şi ei cu propria variantă. Şi anume aceea de construire a spitaului pe un teren din zona Hipodromului. În acest sens, grupul PSD-ALDE a iniţiat un proiect de hotărâre „privind aprobarea initierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești pe amplasamentul situat în Ploiești, T 36/A 495, cu număr cadastral 143331”, proiect ce va fi supus aprobării în şedinţa CL de la finele acestei săptămâni. 

Iată ce prevede documentul:

Avandu-se in vedere gradul ridicat de asteptare al comunitatii fata de administratia publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala – asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea starii actuale si a veni in intampinarea necesitatilor sociale, respectiv satisfacerea necesitatilor cetatenilor, prin Hotararea nr.76/31.03.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti s-a aprobat Studiul privind imbunatatirea si diversificarea asigurarii serviciilor medicale prin unitatile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in reteaua sanitara a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si a Notei conceptuale a obiectivului de investitii Spital municipal Ploiesti. La cap.4, pct.4.1 al acestei Note conceptuale la Varianta 1 s-a precizat: Terenul pe care  se propune  a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiesti, in cartierul Penes Curcanul, str.Cosminele nr.11A.

Totodata, in urma corespondentei purtate cu Ministerul Apararii Nationale s-a obtinut acordul de principiu in vederea preluarii de catre Municipiul Ploiesti a imobilului 615 Ploiesti, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti, in vederea utilizarii acestuia si in scopul edificării unui Spital Municipal de Urgenţă si a unui Centru de radioterapie profundă.

In sedinta din data 11.09.2017, Consiliul Local al municipiului Ploiesti a respins proiectul de hotarare privind preluarea imobilului 615 Ploiesti, situat in str.Torcatori nr.2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti în vederea edificării unui Spital Municipal de Urgenţă, unui Centru de radioterapie profundă, a unor spaţii locative (realizate prin programe ale Agentiei Nationale pentru Locuinte), a unor spaţii locative destinate salariaţilor Ministerului Apărării Naţionale, tinerilor si specialiştilor, unor spaţii destinate activităţilor din domeniul învăţământului, precum şi a unor spaţii verzi, spaţii de agrement şi sport, cu fonduri din bugetul local, programe naţionale, fonduri guvernamentale, fonduri externe şi credite bancare, în condiţiile legii.

Luand in considerare ca Municipiul Ploiesti detine in proprietate terenul in suprafata de 15 ha situat in  Ploiesti, T 36 A 495, nr.cadastral 143331, in sedinta din 20.09.2017 Comisia nr.2 – Valorificarea Patrimoniului, Servicii catre Populatie, Comert, Turism, Agricultura, Promovare Operatiuni Comerciale a propus edificarea Spitalului Municipal Ploiesti pe acest teren,  sens in care s-a propus initierea procedurilor specifice de catre serviciile de specialitate din cadrul institutiei.

Precizam ca terenul sus-mentionat a facut parte din suprafata initiala  de 752479 mp a T36 A 495, identificata prin numar cadastral 135426, iar prin Hotărârea nr.26/30.01.2013, Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a aprobat ,,modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.196/30.04.2006 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea legilor proprietatii, cu modificarile si completarile ulterioare”, in sensul diminuarii suprafetei tarlalei T36 parcela A495 cu 15 ha, de la 78,30 ha la 63,30 ha si constituirea unui/unor loturi in vederea realizarii unor proiecte de interes local. De asemenea, potrivit Hotararii nr. 53/2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti suprafata de 78,30 ha  a fost diminuata cu suprafata de 29189 mp ce a facut obiectul darii in plata catre S.C.Manox S.R.L.

Avand in vedere intentia municipalitatii de a rezolva cat mai multe cereri privind atribuirea de terenuri in baza prevederilor legale in vigoare, s-a luat decizia parcelarii T36 A495 în vederea soluționării solicitărilor înaintate în baza următoarelor legi: Legea nr.44/1994 “privind veteranii de razboi, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de razboi”, Legea nr. 341/2004 a ,,recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, Legea nr.15/2003 “privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală” şi Legea nr.152/1998 „privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe”cu modificările și completările ulterioare, precum si realizarea obiectivului de investiții –bază sportivă pe o suprafață de aproximativ 3ha care să cuprindă urmatoarele: bazin olimpic de înot, teren de fotbal, pistă atletism amenajata în jurul terenului de fotbal.

Pentru terenul în suprafaţă de 150.000 mp situat în T36, parcela A 495 s-a intocmit de catre Directia Tehnic Investitii tema de proiectare “P.U.Z. –Parcelare Teren T36 – A459 str. Ghighiului – Ploieşti” urmand sa fie transmisa catre Serviciul Achizitii Publice si Contracte in vederea selectarii unei firme prestatoare care va realiza PUZ-ul in aceasta tarla.

Avand in vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.