Noutăţi pentru cei care vor să-şi reabiliteze termic blocurile

Redactia -

Noutăţi pentru cei care vor să-şi reabiliteze termic blocurile

Primarul Municipiului Ploiești, dl. Adrian Florin Dobre, a participat luni, 21 august 2017 la o întâlnire cu reprezentații celor 43 de Asociațiilor de proprietari care aveau demarate procedurile și au depus documentele in vederea obținerii finanțării din fonduri europene pentru reabilitarea termica a blocurilor.

Întâlnirea a avut drept scop clarificarea unor aspecte referitoare la depunerea cererilor de finanțate în cadrul POR 2014-2020, reabilitare termică prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente  a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv din clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

Cu această ocazie, reprezentanților asociațiilor de proprietari li s-au adus la cunoștință o serie de noutăți privind procedura de finalizare a documentației, fiind remarcate aici situații particulare precum cea pentru blocurile de locuințe care au părți dintr-o scară deja reabilitată sau alte lucrări executate fără Autorizații de Construire (ex. balcoane, șarpante). În acest caz, ca element de noutate, se va prezenta o singură declarație a reprezentantului legal al Municipiului Ploiești (Modela A – Anexă la cererea de finanțare) prin care acesta își asumă faptul că lucrările de demolare vor fi efectuate până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor și se vor desfășura în condițiile legii.

De asemenea, proprietarii pot avea posibilitatea să intre în legalitate cu construcțiile astfel existente, (în cazul balcoanelor construite la parter fiind necesar ca amprenta de la sol să fie egală cu perimetrul balconului de deasupra) și totodată, pentru lucrările deja existente, dar care corespund ca soluție tehnică, pot prezenta un act de conformitate.

Primarul Municipiului Ploiești, dl. Adrian Florin Dobre și-a exprimat astfel dorința, ca prin aceste demersuri asociațiile de proprietari să poată prezenta documentația cât mai completă la dosarele de finanțare, pentru ca lucrările la stadiul de proiect să fie demarate cât mai din timp.