O companie chineză se va ocupa de modernizarea unui tronson din Centura Capitalei

Redactia -

O companie chineză se va ocupa de modernizarea unui tronson din Centura Capitalei

În urma finalizării procesului de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București între A1 — DN 7 și DN 2 — A2: sector DN 2 (km 12+300) — A2 (km 23+750), a fost desemnat câștigător ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED — NORD VEST INFRASTRUCTURA SI SERVICII SRL.

Valoarea de semnare a contractului: 233.043.397,08 lei fără TVA.

Durata contractului este de 123 luni, din care 15 luni perioada de execuție și 108 luni perioada de notificare a defecțiunilor (garanție conform duratei ofertate în cadrul factorului de evaluare).

Contractul va fi semnat după epuizarea perioadei de depunere a contestațiilor sau după soluționarea tuturor contestațiilor, dacă va fi cazul.

Informații suplimentare :

Obiectul principal al contractului este de execuție a lucrărilor pentru modernizarea a 11,524 km din Centura rutieră a Municipiului București, sectorul DN 2 (km 12+300) — A2 (km 23+750), constând în principal în sporirea capacității de circulație de la 2 la 4 benzi de circulație — câte 2 pe sens — și în eliminarea unor intersecții la nivel prin realizarea unor noduri rutiere, a unor pasaje noi, precum și prin reabilitarea pasajelor și a podurilor existente pe aceste sectoare de drum național.