O nouă grădiniţă cu program prelungit în Ploieşti. Unde va fi construită

Redactia -

O nouă grădiniţă cu program prelungit în Ploieşti. Unde va fi construită

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii de realizare “P.U.D. – Construire Grădiniţă cu program prelungit – str. Postei nr. 23”.

Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor de realizare“P.U.D. – Construire Gradiniţă cu program prelungit – str. Postei nr. 23”, conform cerintelor Caietului de sarcini si a Temei de proiectare. 

Valoarea estimată, fara TVA: 30.000 lei fara TVA; 
Sursa de finanţare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti;

Durata contractului de servicii: 40 zile de la data primirii ordinului de incepere/ comenzii de lucru.