O nouă licitaţie pentru autostrada Comarnic – Braşov

Mihai Ciobanu -

O nouă licitaţie pentru autostrada Comarnic – Braşov

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România informează că a fost inițiată procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului: ‘Proiectare și execuție Autostrada București — Brașov, Tronson Comarnic-Brașov, Lot 1: sector Comarnic — Predeal, km 111+300 — km 115+300; Lot 2: sector Predeal — Cristian, km 162+300 — km 168+600 și Drum de Legătură’.

În vederea atribuirii acestui contract, CNADNR SA organizează o licitație împărțită pe 2 loturi, respectiv:

Lot 1: Sector Comarnic — Predeal, km 111+300 — km 115+300, lungime 4.00 km, valoarea estimată a contractului fiind de 166.855.909 lei fără TVA;

Lot 2: Sector Predeal — Cristian, km 162+300 — km 168+600 și Drum de Legătură, lungime 6,3 km, valoarea estimată a contractului fiind de 149.837.204 lei fără TVA.

Durata contractului aferentă celor două loturi este de 72 luni din care 24 luni perioada de proiectare și execuție și 48 luni perioada de garanție a lucrărilor, finanțarea proiectului urmând a fi realizată din fonduri de la Bugetul de Stat și/sau alte surse legal constituite.

Menționăm că Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a emis acceptul de publicare al Anunțului de participare, acesta urmând a fi publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și pe site-ul www.cnadnr.ro, astăzi 16.07.2015.

De asemenea, precizăm că termenul limită de depunere al ofertelor este data de 02.09.2015, ora 11:00, iar data deschiderii ofertelor este 02.09.2015, ora 13:00.

CNADNR SA