Oaspeţi din Vietnam la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova

Redactia -

Oaspeţi din Vietnam la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova

În data de 18 ianuarie 2012, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a organizat vizita la Ploieşti a ES Dl. Nguyen Quang Chien, Ambasadorul RS Vietnam în România, care a fost însoţit de Dna. Le Viet Lien şi de Dl. Bui Quang Minh – Ministru Consilier în cadrul Ambasadei RS Vietnam în România. Oaspeţii vietnamezi au fost primiţi de Preşedintele CCI Prahova, Dl. Aurelian Gogulescu. La întâlnire au mai participat reprezentanţi ai conducerii unei companii din domeniul prelucrării lemnului. Cu prilejul acestei vizite, au fost evocate cele mai importante momente ale colaborării dintre CCI Prahova şi RS Vietnam: semnarea Acordului de colaborare dintre CCI a RS Vietnam şi CCI Prahova şi constituirea consorţiului PETROVIETROM (unica societate mixtă, cu participarea firmelor prahovene, în domeniul petrolului, prezentă în Vietnam).

 

În acest context, ES Dl. Ambasador şi-a exprimat satisfacţia şi aprecierea cu privire la excelenta relaţie derulată cu CCI Prahova, relaţie care a contribuit în mod semnificativ la întărirea relaţiilor de cooperare cu Vietnamul, în special în domeniul petrolului. Pornind de la această, cooperarea în domeniul universitar, prin prezenţa strudenţilor vietnamezi la UPG Ploieşti, a jucat un rol important în întărirea relaţiei bilaterale. De asemenea, a fost subliniată contribuţia directă pe care Preşedintele CCI Prahova o are la promovarea şi îmbunătăţirea acestei relaţii. Excelenţa Sa, Dl. Ambasador a precizat faptul că scopul vizitei sale la sediul CCI Prahova este acela de a afirma voinţa Vietnamului de a promova şi dezvolta relaţiile de cooperare cu judeţul Prahova, cu accent pe domeniile industriei de petrol şi gaze, agriculturii, silviculturii şi turismului. Apreciind cooperarea vietnameză cu judeţul Prahova, ca foarte activă şi importantă, Ambasada Vietnamului doreşte să identifice prin intermediul CCI Prahova parteneri în vederea derulării relaţiilor comerciale cu firme din Vietnam.  S-a stabilit pentru luna mai a acestui an organizarea unei întâlniri între Ambasada RS Vietnam şi firmele din Judeţul Prahova, în vederea unei mai bune cunoaşteri a celor două medii de afaceri şi facilitării relaţiilor de cooperare bilaterală, în special în domeniile: petrol şi gaze, agricultură, silvicultură, turism. Excelenţa Sa a sugerat ca acest eveniment să fie corelat cu prezenţa unei delegaţii de oameni de afaceri din Vietnam. Preşedinte CCI Prahova a prezentat oaspeţilor facilităţile de care pot beneficia firmele vietnameze, prin intermediul CCI Prahova, în vederea participării la manifestările expoziţionale organizate în România, în colaborare cu Romexpo SA.  Dat fiind interesul pentru colaborarea în domeniul lemnului – în prezent realizându-se activităţi de export de lemn în Vietnam, dar şi de produse lemnoase finite – s-au făcut propuneri cu privire la constituirea unei societăţi mixte româno-vietnameze în domeniul lemnului.  După întâlnirea de la sediul CCI Prahova, Dl. Preşedinte CCI Prahova, Dl. Aurelian Gogulescu i-a însoţit pe oaspeţii vietnamezi la sediul Prefecturii, unde au avut o întrevedere cu Dl. Adrian Florin Dobre –Prefectul Judeţului Prahova, urmată de o vizită de lucru la sediul firmei Petroconsult.