Oferta educațională a Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești (an școlar 2021-2022)

Daniel Dimache -

Oferta educațională a Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești (an școlar 2021-2022)

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022

LICEU ruta direct (cursuri zi)

9 clase a IX-a:

– 1 clasă Filiera teoretică – Profil real –Specializarea matematică-informatică (intensiv informatică)

– 8 clase Filiera tehnologică – Profil servicii:

              • 3 clase: Domeniul Economic, Calificare: Tehnician în activități economice
              • 3 clase: Domeniul Comerț, Calificarea: Tehnician în achiziții și contractări
              • 1 clasă: Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Tehnician în turism  (intensiv limba engleză)
              • 1 clasă: Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză)

LICEU ruta direct (cursuri serale)

– 1 clasă a XI a: Filiera tehnologică – Profil servicii: Domeniul Turism și alimentație,
              Calificare: Tehnician în gastronomie

Școala profesională – durata 3 ani – cursuri zi:

– 1 clasă, din care:
             • 14 locuri, Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Bucătar
             • 14 locuri, Domeniul: Turism și alimentație, Calificare: Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie

 

Învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin OMENCS 5033/2016 are următoarele obiective:

• dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 corespunzător nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor;
• dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatori economici.

Învăţământul profesional este organizat ca învăţământ cu frecvenţă cursuri de zi.
Absolvirea celor 3 ani de învăţământ profesional echivalează cu dobândirea competenţelor învăţământului obligatoriu.
Învăţământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale, nivel 3, absolvenţii putând opta pentru continuarea studiilor prin ciclul superior al liceului.
Elevii beneficiază de Bursă lunară în valoare de 200 lei.
Se realizează proba de preselecţie a candidaţilor.
Dacă numarul candidatilor înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, proba suplimentara este luată in considerare pentru toate calificările.