Oferta educațională a Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești

Daniel Dimache -

Oferta educațională a Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti

 Motto: ”Cu noi cucerești lumea afacerilor!”

 

Cu o experiență de 146 de ani de învățământ comercial și economic, Colegiul Economic” Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești se numără azi printre prestigioasele colegii care asigură și promovează un învățământ modern, aplicativ la standarde europene, centrat pe necesitățile de dezvoltare personale și profesionale ale elevilor, cu respect și considerație pentru valorile naționale și europene.

Suntem un Centru de Antreprenoriat prin activitatea firmelor de exercițiu și rezultatele acestora la târgurile naționale și internaționale.

Pasiunea multor tineri pentru a transpune cunoștințele lor din domeniul informaticii, mecanicii și electronicii, în lucrări practice, cu o anumită utilizare, se dezvoltă la nivelul colegiului prin Cercul de Robotică – Robomanager – Antreprenor în domeniul Științei, proiect interdisciplinar, cu finanțare prin Fondul Științescu.

Exemplele de Bună practică se materializează prin proiecte internaționale precum:

 • Formarea profesioniștilor in industria ospitalității VET Erasmus+ (Cipru) ,
 • Curriculum in dezvoltare locala adaptat contextului European VET SEE (Norvegia) ,
 • Formarea profesioniștilor în domeniul ospitalității VET Erasmus+ (Spania),
 • Euroturism resurse pentru școala profesională VET SEE (Portugalia),
 • Târgul Firmelor de Exercițiu

Astăzi, în cadrul colegiului studiază 1262 de elevi organizați în 44 de clase. Activitatea didactică se desfășoară  în săli de clasă și cabinete: Management, Contabilitate, Turism, Integrare Europeană, Nutriție, Comerț, Agenție de turism sau în laboratoare: Multimedia, Biologie, Informatică.

 

PROIECTE

 • Școli Ambasador ale Parlamentului European
 • Erasmus + ,, Dezvoltarea durabilă prin formarea de resursă umană performantă în domeniul furnizării de servicii comerciale’’,mobilităţi: Spania şi Portugalia, 2018
 • Suntem Tânăra Generație – Fundația Prais
 • Festivalul de Teatru „Scena”
 • Prezenţi în comunitate și în Europa
 • Tinerețe și sănătate
 • Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu
 • Romanian Business Challenge

 • ACTIV – Aplicarea cunostințelor teoretice în viața profesională, Contract: POCU/633/6 /14/132974, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educaţie şi competențe
 • FUTURE, elevul de azi, profesionistul de mâine (POCU) ID 132822- Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BURSA STUDENT ANTREPRENOR – Activități de consiliere și orientare în carieră pentru elevii C.E.V.M. în parteneriat cu UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

Rezultatele obținute de elevi la examenele naționale, la concursurile naționale și internaționale, au fost apreciate prin acordarea unor distincții,  Colegiul obținând statutul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ în 2010, 2013 și 2016, Școală Ambasador al Parlamentului European 2017, Școală antreprenorială 2018 și  Diplomă de Excelență Edumanager.ro 2018 pentru atitudinea managerială, implicarea în actul educațional, inovația și creativitatea în învățământ, viziunea, activismul sau comunicarea performantă.

 Echipa Colegiului  Economic ” Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești, an școlar 2020-2021

Management:

Director – prof. CRISTESCU CORINA

Director adj. – prof. NICOLAE IULIANA

Responsabil de programe și proiecte educative – prof. IULIA  DRAGOMIR

 

Personal didactic – 85 de profesori, dintre care:

 • doctorat 2 – profesor
 • cu gradul I – 47 de profesori
 • gradul II – 18 profesori

 

Personal didactic auxiliar –14 angajați

Personal nedidactic – 29 angajați

Unitatea noastră de învăţământ dispune de o bază materială adecvată unui bun proces instructiv-educativ:

 • 14 săli de clasă
 • 3 laboratoare
 • 6 cabinete
 • 1 amfiteatru
 • un teren de sport
 • bibliotecă, o sală de lectură
 • internat, cantină şcolară
 • complex de instruire practică
 • microbuz

 

 OFERTA EDUCAŢIONALĂ (2021 – 2022)

 

LICEU ruta directă (cursuri zi)

9 clase a IX-a:

 • 1 clasă Filiera teoretică – Profil real – Specializarea matematică-informatică (intensiv informatică)
 • 8 clase Filiera tehnologică – Profil servicii:
 • 3 clase: Domeniul: Economic, Calificare: Tehnician în activităţi economice
 • 3 clase: Domeniul: Comerţ, Calificare: Tehnician în achiziţii şi contractări
 • 1 clasă: Domeniul: Turism şi alimentaţie, Calificare: Tehnician în turism (intensiv limba engleză)
 • 1 clasă: Domeniul: Turism şi alimentaţie, Calificare: Tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză)

 

LICEU ruta directă (cursuri serale)

 • 1 clasă a XI-a: Filiera tehnologică – Domeniul: Comerţ, Calificare: Tehnician în achiziţii şi contractări

 

 Școala profesională – cursuri de zi 

 • 1 clasă din care:
 • 14 locuri: Domeniul: Turism şi alimentaţie, Meseria: Bucătar
 • 14 locuri: Domeniul: Turism şi alimentaţie, Meseria: Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

 

Medii de admitere la liceu:

Filieră

Specializare

Ultima medie de admitere / an şcolar

2017

2018

2019

2020

Teoretică

Matematică-Informatică

8.89

8.11

8.47

8.86

Tehnologică

Economic

8.61

7.82

7.83

8.42

Comerţ

8.21

7.72

7.71

8.34

Turism şi alimentaţie

8.37

7.94

7.96

8.47

 

Promovabilitatea la Bacalaureat

2017

97.81%

2018

98.03%

2019

96,92%

2020

97.70%