Opt străzi din Urlaţi vor fi modernizate. Vezi lista

Redactia -

Opt străzi din Urlaţi vor fi modernizate. Vezi lista

În luna decembrie a anului trecut, Primăria Urlaţi a reuşit să finalizeze procedurile de achiziţie pentru o serie de lucrări de modernizare a străzilor. Astfel, pe data de 8 Decembrie, s-a încheiat Raportul procedurii pentru achiziţia publică având ca obiect P.T., asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivele de investitţi: Lot 1 „Reabilitare şi modernizare străzi faza a II a: străzile Cricov, Panselelor, Aleea Serii, 16 Februarie, Grădinţei, Stadionului şi Libertatii” şi Lot 2 „Modernizare strada Narciselor”, cele 2 contracte de execuţie de lucrări fiind încheiate, după expirarea perioadei legale de contestaţii, pe data de 15 Decembrie 2017, cu Asocierea S.C. PRAGOSA ROMANIA S.R.L. – S.C. TANCRAD S.R.L. – S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L., pentru Lotul 1, şi, respectiv, cu S.C. Roni Civil Interoute S.R.L., cu subcontractantul S.C. STRUCT QUALITY DESIGN S.R.L., pentru Lotul 2 ofertat. 

Duratele de execuţie ale contractelor sunt: de 6 luni (din care 1 luna proiectare și 5 luni execuție), începând cu emiterea Ordinului de începere, pentru Lotul 1 şi, respectiv, de 4 luni (din care 1 luna proiectare și 3 luni execuție), începând cu emiterea Ordinului de începere, pentru Lotul 2. Pe data de 29 Ianuarie 2018 s-au emis cele 2 ordine de începere a serviciilor de proiectare, urmând ca, la expirarea perioadelor maxime de prestare a acestora, după recepţionarea proiectelor tehnice, să se aprobe indicatorii investiţiilor de către Consiliul Local Urlaţi şi, apoi, să se emită ordinele de execuţie a lucrărilor. Tot în luna Decembrie 2017 s-a finalizat şi procedura de atribuire a acordului cadru de lucrări, având ca obiect REFACERE COVOARE ASFALTICE, ÎNLOCUIRE BORDURI ŞI PAVAJE, ORAŞUL URLAŢI, JUDEŢUL PRAHOVA, în baza căruia urmează să se încheie 3 contracte subsecvente, pe 3 ani.