Oraşul Vălenii de Munte devine, pentru o săptămână, capitala culturii româneşti

Redactia -

Oraşul Vălenii de Munte devine, pentru o săptămână, capitala culturii româneşti

Oraşul Vălenii de Munte devine, preţ de o săptămână, capitala culturii româneşti, pe durata desfăşurării ediţie 2013 a Universităţii Populare „Nicolae Iorga”. Organizarea Cursurilor de Vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga” la Vălenii de Munte ne conferă privilegiul de a explora în profunzime evoluţia societăţii româneşti în ultimul secol al existenţei sale.

Putem urmări cu ochii şi mintea savantului marile probleme ale societăţii, frământările, răspunsurile şi, mai ales, izbânda sau eşecul României. Putem deci încerca să ne plasăm în anul 1913, an de graţie pentru ţara noastră, an în care România, o ţară tânără, cu 36 de ani de independenţă, reuşeşte să se impună în arealul atât de tumultuos al Balcaniei, să aducă pacea şi, mai ales, să aducă la Bucureşti delegaţiile tuturor statelor aflate în conflictul balcanic.

Pentru prima dată în istoria acestor state, se încheie un tratat de pace fără participarea marilor puteri, iar rolul de mediator este al României, prin ministrul său de Interne, ploieşteanul Take Ionescu.

Deşi poziţia sa politică nu corespundea cu cea a guvernului, Nicolae Iorga a înţeles coordonatele epocii, s-a înrolat în data de 5 iulie 1913 în armată şi a trecut Dunărea în Bulgaria. Va transmite după front numeroase însemnări, publicate în ziarul „Neamul Românesc”.

Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte nu s-au mai ţinut, deşi istoricul anunţase temele încă din 12 iunie, iar pregătirile se făcuseră din primăvară.

Nicolae Iorga anunţase un ciclu de prelegeri sub titlul „Ce este balcanologia”, susţinute de el. Mai erau preconizate cursuri susţinute de Constantin Moisil, „Monede tracice, dacice şi balcanice”, de Alexandru Lapedatu, „Monumentele noastre”, de Vasile M. Kogălniceanu, „Chestia rurală”, de Virgil Bărbat, patru conferinţe:

            „Educaţia în complexul cultural”;

            „Starea actuală”;

            „Nevoia unui ideal cultural nou”;

            „Şcoala şi nevoile ei actuale”.

            Deşi cursurile nu s-au mai ţinut, Nicolae Iorga a fost deosebit de activ în perioada următoare, militând pentru stingerea animozităţilor dintre beligeranţi, susţinând că sensul campaniei din Bulgaria era un exerciţiu şi prefigura adevărata campanie care trebuia să aibă loc în Ardeal. Organizatorii Cursurilor de la Vălenii de Munte din acest an îşi propun, pe de o parte, să evoce evenimentele din 1913 şi să le evalueze la adevărata lor semnificaţie, acum, la un secol distanţă; pe de altă parte, se cuvine să reluăm tematica nedezbătută în 1913 şi să încercăm să ne pronunţăm. Cât de actuală este?

 

 

PROGRAM

 

DUMINICĂ, 18 AUGUST 2013

 

Centrul Cultural Vălenii de Munte

Ora 10.00

Deschiderea festivă a Cursurilor de Vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga”, ediţia 2013

            Alocuţiuni:

–          Florin Constantin, Primarul Oraşului Vălenii de Munte

–          ing. Mircea Cosma, Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova

–          Marius Sersea, Prefectul Judeţului Prahova

–          Ion Iliescu, fost Preşedinte al României

–          Victor Ponta, Prim-ministrul României

–          Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României

–          Daniel – Constantin Barbu, Ministrul Culturii

–          acad. Dan Berindei, Vicepreşedintele Academiei Române

–          prof. dr. Andrei Marga

–          acad. Valeriu Matei

 

Ora 12.00

– Depunere de flori la Bustul Savantului

– Dezvelirea Bustului lui Gheorghe Ionescu Şişeşti

 

Ora 12.30

Masă rotundă: „1913 – 2013, un secol de istorie românească”.

Participă: – acad. Dan Berindei, Vicepreşedintele Academiei Române;

     – acad. Valeriu Matei, Preşedintele Institutului Cultural Român din Chişinău

 

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”

Ora 18.00

– Vernisarea expoziţiei de bannere „Mihai Eminescu”, realizată de Institutul Cultural Român din Chişinău

– Masă rotundă: „Dezbateri pe tema conferinţei lui Nicolae Iorga din 1940, de la Liga Culturală: <Ce a fost la 24 Ianuar şi ce trebuie să fie azi>. Actualitatea acestei conferinţe din perspectiva revizuirii Constituţiei actuale”.

Participă: – acad. Valeriu Matei

     – prof. univ. Petre Ţurlea

                 – avocat Iosif Friedmann – Nicolescu

– Prezentarea volumului „Mihai Eminescu – dicţionar enciclopedic”

– Prezentarea CD-ului „Rămâi iubirea mea, rămâi”. Versuri de Nicolae Dabija. Eveniment realizat cu ocazia împlinirii vârstei de 65 de ani a academicianului

– Prezentarea volumului „Covoare basarabene”

– Prezentare volumului de versuri „Cruciada balcanică” şi a CD –ului „Pietre albe, pietre negre” ale poetului Valeriu Matei.

Recital de poezie realizat de actorul Nicolae Jelescu, pe versurile poetului Valeriu Matei.

 

Moderator: acad. Valeriu Matei

 

 

LUNI, 19 AUGUST 2013

 

 

Centrul Cultural Vălenii de Munte

Ora 9.00

Prelegere: „Educaţia în complexul cultural. Nevoia unui ideal cultural nou”.

Prezintă: prof. dr. Andrei Marga

 

Ora 9.30

Prelegere: „Şcoala şi nevoile ei actuale”

Prezintă: prof. univ. Ecaterina Andronescu

 

Ora 10.00

Masă rotundă: „Starea actuală a educaţiei”

Participă: – prof. dr. Andrei Marga;

     – acad. Alexandrina Cernov

     – prof. univ. Ecaterina Andronescu

     – prof. Horia Toma

 

Ora 12.00

Prelegere: „Legislaţia educaţiei. O retrospectivă”

Prezintă: prof. univ. Adrian Gorun

 

 

Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”

Ora 18.00

Masă rotundă: „Învăţământul naţional: tradiţie şi noutate. Reformele lui Spiru Haret”.

Participă: – acad. Alexandrina Cernov

     – acad. Vasile Tărâţeanu

     – avocat Iosif Friedmann – Nicolescu

     – prof. dr. Constantin Manolache

           – Jasmina Glişici

 

Lansarea volumului „Cine uită nu merită”- Cursurile de Vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga ”, ediţia 2012

Prezintă: prof. dr. Constantin Manolache

 

Lansarea monografiei „Satu-Nou, Banatul de sud. Secvenţe de viaţă spirituală”

Prezintă: prof. dr. Constantin Manolache şi autorii lucrării, Ilie Baba şi Valentin Mic

 

Prelegere: „Academia de ştiinţe şi arte a Românilor din Serbia şi Societatea de limba română din Voievodina, 50 de ani de rodnică activitate în slujba limbii române”

Prezintă: Lucian Marina

 

Prelegere: „Biblioteca Mănăstirii Hurezi în vremea voievodului Constantin Brâncoveanu”. Prezintă: Constantin Mănescu, paroh al Bisericii Urşani, jud. Vâlcea

 

 

 

 

 

MARŢI, 20 AUGUST 2013

 

Centrul Cultural Vălenii de Munte

Ora 9.30

Prelegere: „Lumea balcanică la începutul secolului XX. Războaiele balcanice”.

Prezintă: prof. univ. Ion Bulei

 

Ora 10.00

Prelegere: „Nicolae Iorga şi războaiele balcanice”.

Prezintă: prof. univ. Petre Ţurlea

 

Ora 10.30

Masă rotundă: „Consecinţele regionalizării pe criterii etnice asupra românilor din Covasna, Harghita şi Mureş”

Participă: – Înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Ioan Selejan

     – prof. univ. Petre Ţurlea

     – prof. dr. Ioan Lăcătuşu, preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna,  

     Harghita şi Mureş

 

Ora 12.00

Prelegere: „Titu Maiorescu – om politic”

Prezintă: acad. Eugen Simion

 

Ora 17.00

Expoziţie „Iluzie şi armonie”.

Coautori: Emilia Chiss şi Rareş Poitea.

Sponsor: Timbark Masbex România

 

Ora 18.00

Masă rotundă: „Despre comunitatea românească din Serbia. Probleme actuale”

Participă: Stevan Mihailov, Ion Omoran, Ivita Colişici, Novita Neagoevici, Jasmina Glişici

 

 

Casa “Dr. Constantin Găucan”

Ora 19.30

Prelecţiunea „Securitate culturală şi securitate identitară”, susţinută de conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti

Recital Flaviu Predescu din volumul „Secretul secretelor”, Editura Eikon, 2013

 

 

 

 

 

 

MIERCURI, 21 AUGUST 2013

 

 

Centrul Cultural Vălenii de Munte

Ora 9.00

„Aromânii”. Film documentar realizat de Maria Cica.

 

Ora 10.00

Masă rotundă: „Românii din Bulgaria. Trecut. prezent şi viitor”

            – „Neamurile româneşti din zona Bulgariei de Nord, între Plevna şi Lom”

            – „Confruntări majore în relaţia românii din Bulgaria şi politica României”

Participă: – prof. Ivo Gheorghiev;

                 – prof. Nicolae Marinov Pacev

 

Ora 11.00

Lansarea volumului „Documentele redeşteptării macedo-române”, realizat de Victor Papacostea şi Mihail Regleanu şi editat la Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române, de către Şerban Tanaşoca şi Ştefan Vâlcu.

 

Prelegere: „Balcanologie sau studii sud-est eruropene?”

Prezintă: prof. univ. Şerban Tanaşoca

 

Ora 12.00

Conferinţă: „Românii din Serbia”

Prezintă: prof. univ. Petre Ţurlea

 

Prezentarea volumului „Românii din Serbia”.

Autor: prof. univ. Petre Ţurlea

 

Ora 12.30

Prezentarea în avanpremieră a volumului „Cultura muzicală pe teritoriul judeţului Prahova în sec. XIX – XX”, de prof. dr. Al. I. Bădulescu.

Participă: – Doru Popovici, compozitor

– prof. univ. dr. Mihai Cosma,

                 – Petre Cocheanu, muzicolog

 

Ora 16.00

Vizită în localitatea Drajna. Se vizitează castrul roman, şcoala, biserica din localitate.

Prezentare program folcloric

 

Casa “Dr. Constantin Găucan”

Ora 19.30

Prelecţiunea „Identitate în satul global” de dr. Ioana Vasiloiu

Recital Mireille Rădoi din volumul „ieşireadinbazadedate”, Editura Brumar, 2013

Recital Dan Mircea Cipariu din volumul „singurătatea vine pe facebook”, Editura Tracus Arte, 2012

 

 

 

JOI, 22 AUGUST 2013

 

Centrul Cultural Vălenii de Munte

Ora 9.00

Prelegere: „Circulaţia monetară în spaţiul balcanic”.

Prezintă: dr. Ion Donoiu

Expoziţie numismatică realizată din colecţia dr. Ion Donoiu

 

Ora 10.00

Prelegere: „Chestia rurală în România”

Prezintă: acad. Cristian Hera

 

Ora 10.30

Masă rotundă: „Mari personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii româneşti”.

Participă: – Laura Maria Albani, directorul Muzeului Naţional Tehnic

     „Prof. ing. Dimitrie Leonida”

       – Dumitrache Nicu, expert

       – Sorin Maxim Ursu, expert – restaurator Muzeul Marinei Române

       – prof. dr. Constantin Manolache

 

Ora 12.00

Prelegere: „România, de la războaiele balcanice la Marea Unire”

Prezintă: prof. univ. Ioan Scurtu

 

Ora 13.00

Festivitatea de premiere a celor mai curate gospodării, realizată de Primăria Oraşului Vălenii de Munte

 

Ora 17.00

Dezbatere: „Jos franţuzomanii! Jos asasinii! Elemente pentru o radiografie a naţionalismului lui Nicolae Iorga”

Participă: – prof. univ. Remus Pricopie, Ministrul Educaţiei şi Cercetării

     – prof. univ. Lucian Pricop

                – prof. Nicolae Boaru

 

Casa “Dr. Constantin Găucan”

Ora 19.30

Prelecţiunea „Extracţia de sine”, susţinută de dr. Constantin Găucan, care va lansa cu acest prilej cartea „Călător în gura lumii”, Editura Tracus Arte, 2013

Recital Ioana Crăciunescu din volumul în curs de apariţie „Piaţa Chibrit”, Editura Tracus Arte

Concert de muzică populară susţinut de Taraful Dumitru Zamfira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINERI, 23 AUGUST 2013

 

Centrul Cultural Vălenii de Munte

Ora 9.00

Expoziţii:

– „Rădăcini balcanice comune în arhitectură”. Realizator: arh. Călin Hoinărescu

– „Restaurarea patrimoniului cultural mobil”. Realizator: Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor din România.

 

Ora 9.30

Prezentare carte:

– „50 de ani în căutarea identităţii”. Autor: prof. dr. Corneliu Bucur

– „Habitatul rural tradiţional prahovean”. Autor: arh. Călin Hoinărescu

– „Monumente de arhitectură, for public şi memoriale. Judeţul Prahova. Municipii şi oraşe”. Autor: arhg. Eugen Paveleţ

– „Monumente de arhitectură, for public şi memoriale. Judeţul Prahova. Sate”. Autor: arhg. Eugen Paveleţ

 

Ora 10.00

Masă rotundă: „Monumentele noastre”.

Participă: prof. univ. Andrei Pippidi, prof. univ. Ioan Opriş, arh. Peter Derer, arh. Călin Hoinărescu, Corneliu Bucur

 

Ora 11.30

Conferinţă: „Ce sunt Balcanii? Ce este sud-estul european? O discuţie geo-politică”.

Prezintă: acad. Răzvan Theodorescu

 

Ora 12.00

– Acordarea Premiului Fundaţiei Cultural – Istorice „Mihai Viteazul”, unei lucrări istorice de valoare deosebită.

– Festivitatea de înmânare a diplomelor de participare la Cursuri.

– Închiderea oficială a ediţiei 2013 a Cursurilor de Vară ale Universităţii Populare „Nicolae Iorga”