Parcări cu abonament şi plata prin sms în Ploieşti

Redactia -

Parcări cu abonament şi plata prin sms în Ploieşti

 

Parcări cu abonament şi plata prin sms la Ploieşti. Acestea sunt principalele prevederi ale unui proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii şi votului consilierilor locali. Concret, se intenţionează schimbarea modului de taxare pentru parcările publice din municipiu, şoferii urmând a avea posibilitatea de a încheia un abonament sau de a plăti taxa printr-un simplu sms. Iată ce scrie în expunerea de motive a proiectului:

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al municipiul Ploieşti

Având în vedere faptul că, în parcările cu plată din zona centrală a municipiului a fost montat în cursul anului 2011 un sistem de gestionare a locurilor de parcare prin bariere, respectiv pe strada Griviţei, se impune o nouă reglementare a activităţii de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploieşti.

În acest context şi ţinând cont de ritmul anual de creştere a numărului autoturismelor în municipiului Ploieşti, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L a regândit gestionarea parcărilor publice cu plată.

Printr-o eficientă administrare a locurilor din parcările cu plată se vor crea venituri suplimentare care vor duce la amenajarea de noi locuri de parcare. Astfel, prin introducerea posibilităţii de a plăti tariful de parcare şi prin intermediul telefoniei mobile, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L vine în sprijinul cetăţeanului care va avea posibilitatea de a achita tariful de parcare în funcţie de perioada de timp necesară staţionarii în parcare.

În vederea fluidizării circulaţiei şi pentru o mai bună disciplină în trafic în municipiul Ploieşti, se impune adoptarea unei noi hotărâri care să reglementeze activitatea de exploatare a parcărilor şi zonelor de staţionare cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploieşti.

Având în vedere cele expuse mai sus, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înfiintarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice aflate pe domeniul public şi privat al Municipiul Ploieşti.