Parcul Municipal Ploieşti Vest şi Sala Olimpia – pe agenda consilierilor locali

Redactia -

Parcul Municipal Ploieşti Vest şi Sala Olimpia – pe agenda consilierilor locali

Joi, 10 octombrie, consilierii locali ploieşteni sunt convocaţi într-o şedinţă extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

 


  1. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiţii «Realizare drum de acces Parc Municipal Ploieşti Vest» – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului – construcţie Sala Sporturilor Olimpia şi includerea terenului aferent acestuia în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
  3. 3.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 376/30.09.2013 privind concesionarea directă a unor spaţii cu destinaţie medicală din imobilul situat în str. Nicolae Iorga nr. 17 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gabriel Minea şi Ionuţ Vîscan.