Parcul municipal Ploieşti Vest – la faza de evaluare a ofertelor. Află la ce proiecte lucrează primăria

Redactia -

Parcul municipal Ploieşti Vest – la faza de evaluare a ofertelor. Află la ce proiecte lucrează primăria

Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte

 

Agenda Săptămânală, 05-09 Martie 2012:

1. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achiziţie publică „Realizarea Parcului municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces si a reţelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest”

2. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru organizarea procedurii de cerere de oferte în vederea încheierii contractului având ca obiect :”Parcare supraterană Cuza Vodă” 


3. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achiziţie publică „Schimbare destinaţie din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”
4. Transmiterea in SEAP de anunţuri de atribuire.
5. Întocmire studii de piaţă, analiză oferte şi elaborare note justificative pentru achiziţii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
6. Corespondenţă cu compartimentele Primăriei Municipiului Ploieşti şi alte instituţii.