Parcul municipal Vest a ajuns la faza de evaluare a ofertelor. Vezi ce licitaţii mai pregăteşte Primăria Ploieşti

Redactia -

Parcul municipal Vest a ajuns la faza de evaluare a ofertelor. Vezi ce licitaţii mai pregăteşte Primăria Ploieşti

Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Agenda Săptămânală, 06-10 Februarie 2012

 

1. Transmiterea în SEAP a documentaţiei de atribuire pentru procedura
de achiziţie publică „Actualizare şi revizuire a Planului Urbanistic General

al Municipiului Ploieşti, Regulamentului Local de Urbanism
aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbană a municipiului
Ploieşti şi Planului de amenajare a Teritoriului Metropolitan”

2. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achiziţie publică
„Realizarea Parcului municipal Ploiesti Vest, inclusiv a căilor de acces şi
a reţelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest” 

3. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurilor de cerere de oferte în vederea încheierii
contractelor având ca obiect: „Modernizare străzi: str. Vârful cu dor, str.
Neajlov, str. Cheia, str. Olteni, Str. Văii, str. Vasile Lucaciu”
4. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurii de cerere de oferte în vederea încheierii
contractelor având ca obiect: „Reparaţii capitale trotuare str. Gheorghe
Grigore Cantacuzino şi str. Ştrandului”
5. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurii de cerere de oferte în vederea încheierii
contractului având ca obiect :”Reamenjare Parc Andrei Mureşanu”
6. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurii de cerere de oferte în vederea încheierii
contractului având ca obiect :”Parcare supraterană Cuza Vodă”
7. Transmiterea în SEAP de anunturi de atribuire.
8. Întocmire studii de piaţă, analiză oferte şi elaborare note justificative
pentru achizitii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
9. Corespondenţa cu compartimentele Primăriei Municipiului Ploieşti şi
alte instituţii.