Pasaj pietonal subteran, la Comarnic. Decizie în şedinţa de Guvern

Redactia -

Pasaj pietonal subteran, la Comarnic. Decizie în şedinţa de Guvern

Pe agenda şedinţei de Guvern de miercuri, 24 mai, se află şi un proiect de hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafață totală de 830 mp, trecute în domeniul public al statului, precum și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării obiectivului de investiție de utilitate publică de interes național ,,Amenajare pasaj pietonal subteran – Primăria Comarnic”.

„În prezent traficul rutier în interiorul orașului Comarnic se realizează cu dificultate datorită numărului mare de autoturisme ce tranzitează orașul cu precădere înspre zonele montane adiacente.

Pe toata lungimea de traversare a orașului Comarnic, circulația de tranzit se suprapune cu circulația urbană, cu blocaje periodice identificate în zonele dificile în special în centrul orașului.

Cele mai mari probleme sunt create de trecerile de pietoni, din cauza cărora se produc ambuteiaje în trafic cu lungimi de până la câțiva kilometri, conducând astfel la blocarea orașului de către conducătorii auto care tranzitează orașul.

În vederea realizării obiectivului de investiție prin Ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1.018/23.07.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico economici ai obiectivului de investiție.

Pentru continuarea lucrărilor, este necesară ocuparea unei suprafețe de teren de 830 mp. Astfel, la solicitarea Guvernului, această
suprafață de teren de 830 mp a fost trecută din domeniul public al orașului Comarnic în domeniul public al statului, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din data de 13 decembrie 2022.

Totodată, potrivit adresei Unității Administrativ Teritoriale Comarnic nr. 5905/16.05.2023, imobilele în suprafață totală de 830 mp au o valoare contabilă în cuantum total de 20.219,59 lei. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmește și se modifică, după caz, potrivit prevederilor în vigoare, de ministere sau de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, atât pentru bunurile aflate în administrarea acestora, cât și pentru bunurile aflate în administrarea unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum și de autoritățile publice autonome, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Potrivit art. 293 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul, la inițiativa autorității/instituției publice care a solicitat trecerea bunului, adoptă o hotărâre prin care declară bunul de uz sau de interes public național, aprobă înscrierea bunului în inventar și stabilește titularul dreptului de administrare.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafață de 830 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului, precum și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea desfășurării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a activităților specifice în domeniul administrării drumurilor de interes național, în condiții optime”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.