Patriarhul Daniel – cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti

Redactia -

Consiliul Local Ploieşti este convocat, vineri, într-o ultimă şedinţă din acest mandat în care se vor supune aprobării două proiecte propuse de către primarul Andrei Volosevici. Primul dintre ele prevede acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti Patriarhului Daniel, iar al doilea are ca subiect contribuţia financiară a municipiului la lucrările de construire a Catedralei Neamului din Bucureşti. 

 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1545

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 25 mai 2012

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 25 mai 2012, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe din cadrul Palatului Administrativ Ploieşti, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti Preafericitului Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind aportul adus de Municipiul Ploiesti în vederea ridicării Catedralei Mântuirii Neamului-Bucureşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 23 mai 2012, în două exemplare originale.

 

 

 

Primar,

Andrei Liviu Volosevici