Patru luni de aşteptare pentru proba practică de obţinere a permisului. Măsurile luate de Prefectură

Redactia -

Patru luni de aşteptare pentru proba practică de obţinere a permisului. Măsurile luate de Prefectură

Urmare creşterii semnificative a numărului de maşini înmatriculate in judeţul Prahova precum şi a numărului de persoane ce doresc să susţină examene pentru obţinerea permisului auto, perioada de aşteptare între probele teoretică şi practică a cunoscut o creştere semnificativă, ajungând ca la data de 01.01.2018 acest termen să depăşească 4 luni.

De asemenea, promovabilitatea persoanelor examinate este în continuă scădere, ceea ce generează dorinţa acestora de a se reprograma pentru susţinerea unui nou examen.

Având in vedere această situaţie precum şi faptul că în anul 2017, în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Prahova au fost 6 posturi vacante şi 4 posturi suspendate (concediu ingrijire copil ori incapacitate temporară de muncă), Instituţia Prefectului-Judeţul Prahova a acordat o atentie deosebita acoperirii posturilor vacante, informează Prefectura Prahova.

În perioada noiembrie 2017 – ianuarie 2018, au fost ocupate 4 posturi prin concurs/mutare de la alte structuri M.A.I. si, ca urmare, a fost repartizat un examinator în plus pentru comisia de examen din Municipiul Ploiesti, mărindu-se numărul locurilor disponibile cu 70 candidaţi.

Au fost depuse diligenţe pentru obţinerea atestatului de examinator pentru alţi trei lucrători, capacitatea de examinare urmând a fi suplimentata cu aproximativ 1.800 de locuri pentru perioada februarie-mai 2018.

Întrucât sistemul informatic de programare a candidaţilor este creat astfel incât să prevină programările pe alte criterii decât cele obiective, singura modalitate ca noile locuri disponibile să fie ocupate o reprezintă autoprogramarea/reprogramarea candidaţilor conform Ordinului nr.268/2011 al M.A.I., în limita locurilor disponibile si in ordinea solicitării.

Criteriile de programare sunt obiective si menţionăm faptul că această programare se face personal de către solicitant, după promovarea examenului teoretic, generându-se un cod unic de bare şi programare automată, pe primul loc disponibil la momentul accesării sistemului.

Va asiguram si pe aceasta cale de faptul ca Institutia Prefectului Judetul Prahova este preocupata in permanenta de imbunatatirea serviciilor prestate catre cetatenii prahoveni.