Paulesti. Precizări importante pentru abonaţii serviciului de salubritate

Redactia -

Paulesti. Precizări importante pentru abonaţii serviciului de salubritate

Aşa cum ştiţi, la nivelul judeţului Prahova a fost implementat un sistem unitar de management al deşeurilor, proiect din care face parte şi comuna Paulesti. Cetăţenii au primit pubele pentru gunoiul menajer din gospodărie, urmând ca deşeurile reciclabile (hârtie – carton, sticlă, plastic – PET) să fie depozitate în containerele special amplasate în acest sens în localitate. Astfel, toţi abonaţii serviciului de salubritate au obligaţia ca în pubela pe care o au în gospodărie să depoziteze exclusiv gunoiul menajer, urmând ca deşeurile reciclabile enumerate mai sus să fie depozitate după cum urmează:

– CONTAINERUL GALBEN: pentru deşeurile de plastic, PET şi metal;
– CONTAINERUL ALBASTRU: pentru deşeurile de hârtie sau carton;
– CONTAINERUL VERDE: pentru sticlă.

IMPORTANT: ESTE INTERZISĂ DEPOZITAREA DE DEŞEURI MENAJERE, CADAVRE DE ANIMALE, MOLOZ, PĂMÂNT, RESTURI VEGETALE ŞI ALTELE ÎN CONTAINERE DESTINATE COLECTĂRII SELECTIVE . ÎN ACESTEA POT FI DEPOZITATE EXCLUSIV DEŞEURI DIN PLASTIC, PET, HÂRTIE, CARTON, METAL ŞI STICLĂ.