Pădurea Plopeni – arie protejată

Redactia -

Pădurea Plopeni – arie protejată

Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova orgaizează miercuri 27 iunie 2012, o conferinţa de presă dedicată avizării Planului de management realizat în cadrul Proiectului „Situl Natura 2000 Pădurea Plopeni: Plan de management, căi de acţiune şi conştientizare. Proiectul cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu) – Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” este implementat de către Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova şi Consiliul Judeţean Prahova. Obiectivele proiectului sunt: elaborarea şi editarea Planului de management al Sitului de Importanţă Comunitară “Pădurea Plopeni”, creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor, a tuturor factorilor interesaţi, cu privire la necesitatea protejării şi conservării resurselor naturale ale ariei protejate. Conferinţa de presă va fi urmată de cea de a noua întâlnire a Grupului de lucru zonal format din reprezentanţi ai tuturor factorilor interesaţi in implementarea Planului de management. În cadrul întâlnirii va fi prezentat Planul de management al Sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni în forma avizată şi tipărită.