Penitenciarul Ploieşti recrutează ofiţeri sau agenţi de penitenciare

Mihai Ciobanu -

Penitenciarul  Ploieşti recrutează ofiţeri sau agenţi de penitenciare

 Penitenciarul Ploieşti selecționează candidați pentru instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care pregătesc personal pentru administrația penitenciară, sesiunea de admitere 2015, după cum urmează:

 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

 

     1.Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Ø    Facultatea de Poliţie, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani (40 locuri – bărbați și femei) .

Termen de depunere a dosarelor complete 16.06.2015, ora 12,00.

 

     2.Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

Ø    Facultatea de Informaţii , domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică, curs de zi, durata studiilor 3 ani .

            – specializarea Psihologie – informaţii (10 locuri – bărbați și femei);

            – specializarea Studii de securitate şi informaţii (5 locuri – bărbaţi);

Termen de depunere a dosarelor complete 10.07.2015, ora 15,00.

 

     3. Institutul Medico-Militar Bucureşti

Ø    Facultatea de medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani (10 locuri – bărbați și femei);

Ø    Facultatea de medicină dentară, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani (5 locuri – bărbați și femei);

Ø    Facultatea de farmacie, domeniul de licență Sănătate, specializarea Farmacie, cursuri de zi, durata studiilor 5 ani (1 loc – bărbați și femei);

Termen de depunere a dosarelor complete 17.06.2015, ora 10,00.

 

      4.Academia Forţelor Terestre”Nicolae Bălcescu” Sibiu

Ø    Facultatea de Management Militar, domeniul de licenţă Ştiinţe Militare, Informaţii și Ordine Publică, Specializarea Management Economico-Financiar, specialitatea militară Finanţe – contabilitate, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani (5 locuri – bărbați și femei);

Termen de depunere a dosarelor complete 17.06.2015, ora 10,00.

 

      5. Academia Tehnică Militară Bucureşti.

Ø    Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licență Inginerie civilă  – Specializarea Construcții și fortificații, cursuri de zi, durata studiilor 4 ani (3 locuri – bărbați și femei);   

Ø    Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare

– domeniul de licență Calculatoare și tehnologia informației – specialitatea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională, cursuri de zi,durata studiilor 4 ani (3 locuri – bărbați și femei);  

– domeniul de licență Inginerie electronica și telecomunicații – specialitatea Transmisiuni, cursuri de zi,durata studiilor 4 ani (4 locuri – bărbați și femei);

   Termen de depunere a dosarelor complete 17.06.2015, ora 10,00.

 

       6. Universitatea Națională de Apărare Carol I

Ø    Facultatea de Comandă şi Stat Major, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Conducere logistică, cursuri de zi, durata studiilor 3 ani (5 locuri – bărbaţi şi femei).

   Termen de depunere a dosarelor complete 10.06.2015, ora 10,00.

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

 

      1.Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” , cursuri de zi, durata studiilor 2 ani, pentru următoarele specialități;

–       Auto, specializarea Auto (5 locuri – bărbaţi și femei);

–       Comunicaţii şi informatică, specializările:

– Tehnică de comunicaţii (5 locuri – bărbaţi și femei);

– Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – (5 locuri – bărbaţi și femei);

      –   Construcţii, specializarea Construcţii – (2 locuri – bărbaţi și femei);

     Termen de depunere a dosarelor complete 17.06.2015, ora 10,00.

 

      2.Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor 1 an – (190 locuri bărbați și 30 locuri femei);

Termen de depunere a dosarelor complete 07.08.2015, ora 13,00.

 

            Informaţii  privind condiţiile generale şi specifice de participare la concursurile de admitere se pot obţine  la sediul Penitenciarului Ploieşti, str. Rudului nr. 49, Ploieşti, judeţul Prahova, sau la  telefon: 0244/526.834 sau 0244/526.325 int. 132, pe site-urile instituțiilor de învâțâmânt, pe pagina web a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, anp.gov.ro  și a Penitenciarului Ploieşti, [email protected] .