Perdea verde în jurul Parcului Industrial Ploieşti. Află cum poţi adopta şi tu un copac

Redactia -

Perdea verde în jurul Parcului Industrial Ploieşti. Află cum poţi adopta şi tu un copac

S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A., în calitate de beneficiar, și ViitorPlus – asociaţia pentru dezvoltare durabilă, în calitate de organizator, vor realiza, în parteneriat, Proiectul „Perdele verzi – Parcul Industrial Ploieşti”, cu susținerea firmelor care activează în cadrul Parcului. Cele două partenere vor colabora, până în 2017, pentru plantarea, întreținerea și completarea unor perdele verzi, inițial, pe o suprafață de aproximativ 11.000 mp, pe conturul căilor de acces aflate în proprietatea beneficiarului. Amplasamentul nu a fost ales întâmplător, ci pe baza unor criterii științifice, a unor studii și analize de laborator. Potrivit

Protocolului de colaborare încheiat, lucrările de realizare a perdelelor de protecţie se vor realiza în trei etape:

-Prima etapă (martie-aprilie 2012) se referă la: realizarea proiectului tehnic, alocarea fondurilor necesare implementării campaniei de plantare, pregătirea logistică a campaniei de plantare, activităţi realizate de către organizator, precum și la pregătirea perimetrului de plantare (scarificare) de către beneficiar, urmată de plantarea efectivă a aproximativ 5500mp din suprafaţa pusă la dispoziţie, în funcţie de condiţiile climatice;

-A doua etapă (2012-2013) presupune realizarea activităţilor de plantare pentru diferența de suprafață, acestea urmând a se desfășura pe măsura asigurării finanțării, din sponsorizări, a Proiectului;

-A treia- și ultima- etapă (2012-2017) presupune lucrări de completare pe suprafeţele plantate, activităţi realizate de organizator, ca şi lucrări de îngrijire a suprafeţelor plantate, activităţi realizate de către beneficiar.

În calitate de Beneficiar, S.C. Ploiești Industrial Parc își asumă responsabilitatea de a menține, administra, întreține și asigura paza acestei plantații pentru minimum trei decenii de aici înainte și, de asemenea, de a asigura o suprafață de teren echivalentă și înlocuirea arborilor tăiați, în situația în care terenul ocupat de perdeaua de arbori va fi parțial despădurit în scopul realizării unor proiecte de interes pentru acționarul său, Consiliul Județean Prahova. S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A. și-a îndeplinit, deja, primele sale sarcini, respectiv cele vizând scarificarea terenului. Vineri 20.04.2012, începând cu ora 10:00 și sâmbătă 21.04.2012, voluntarii noștri, împreună cu voluntari ai societatii comerciale Kaufland Romania S.C.S. si Tiab S.A., vor trece la plantarea efectivă a puieților de arbori: stejar pedunculat (Quercus robur), paltin de câmp (Acer platanoides), tei argintiu (Tilia tomentosa), jugastru (Acer campestre) si arbusti: măceş (Rosa canina), sânger (Cornus sanguinea), păducel (Crategus monogyna).

Sunt aşeptaţi şi alţi voluntari, locuitorii Ploieştiului şi ai localităţilor învecinate. (detalii şi înscrieri la [email protected]). Sperăm ca, și prin această inițiativă, Ploieşti Industrial Parc să fie un exemplu de implicare în dezvoltarea durabilă a județului Prahova.