Peste 50 de incendii, în judeţ, din cauza arderii vegetaţiei uscate

Redactia -

Peste 50 de incendii, în judeţ, din cauza arderii vegetaţiei uscate

În ultimele 48 ore subunităţile operative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova au intervenit pentru gestionarea a 51 de incendii de vegetaţie uscată. În acţiunile de intervenţie a fost angrenat un număr de 299 de pompieri care au intervenit pentru stingerea unei suprafeţe totale de aproximativ 249 ha.

Deşi Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România interzice cu desăvârşire arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, unii dintre concetăţenii noştrii dau dovadă de inconştienţă şi lipsă de responsabilitate şi aleg această metodă pentru igienizarea terenurilor.
De aceea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova atrage atenţia încă o dată tuturor celor implicaţi asupra responsabilităţii de care trebuie să dea dovadă în ceea ce priveşte arderile de mirişti şi vegetaţie uscată.
Astfel, responsabilii din primării trebuie să ştie că, în conformitate cu art. 14, lit. ,,c” şi ,h” din Legea nr. 307 din 12.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor, au obligaţia de a ,,coordona organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi să asigure participarea la intervenţie a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului”, respectiv ,,să organizeze şi să execute, prin serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti, precum şi să informeze populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu”.
Cetăţenii trebuie să ştie că arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional, în conformitate cu H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 lei.
Reglementarea modului de utilizare a lucrărilor cu foc deschis în gospodăriile proprii pe timpul igienizării, este obligaţia consiliilor locale, astfel:
stabilirea locului unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt arderea deşeurilor combustibile, curăţarea prin ardere, precum şi a persoanelor care le supraveghează;
distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislaţiei specifice protecţiei mediului;
la nivelul localităţilor, Consiliul Local emite dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis, astfel orice cetăţean este obligat să obţină permis de lucru cu foc ( valabil o singură zi) în care se vor specifica condiţiile care trebuie respectate în funcţie de caracteristicile terenului (vecinătăţi, distanţe, asigurarea mijloacelor tehnice adecvate pentru stingerea incendiului, modul de anunţare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate).
Pentru evitarea producerii unor evenimente neplăcute, trebuiesc respectate următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor:
1. Arderea se va realiza numai pe timp de zi, în condiţii meteorologice fără vânt;
2. La arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale:
a) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
b) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
c) supravegherea permanentă a arderii;
d) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
3. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează numai pe baza permisului de lucru cu foc, emis prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, în locurile special amenajate, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
4. În pădure, fumatul şi focul deschis sunt strict interzise, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens;
5. Deţinătorii de păduri, a căror incendiere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau pot aduce prejudicii mediului, sunt obligaţi să ia măsuri apărare împotriva incendiilor şi să se doteze cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, indiferent de titularul de proprietate;
6. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în limitele fondului forestier de stat sau privat au obligaţia dotării cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi instruirii personalului.