Piaţa Centrală va fi reconstruită. Ce investiţii se vor face în pieţele din Ploieşti în 2014

Redactia -

Piaţa Centrală va fi reconstruită. Ce investiţii se vor face în pieţele din Ploieşti în 2014

S.C.HALE SI PIETE-SA isi propune, potrivit unui proiect de hotarare lansat spre dezbatere publica pe site-ul Primarie Ploieşti,  pentru anul 2014 urmatoarele obiective de investitii:

Valoarea estimata                                                    =    2173,00 mii lei

CAPITOLUL A – Lucrari de investitii in continuare

 

1. Lucrari de constructii: racordare la utilitati si amplasare module PVC – Piata Malu Rosu(zona adiacenta) – proiectare si executie

Sursa de finantare:-surse proprii

   In anul 2012 a fost amenajata platforma din zona adiacenta a Pietei Malu Rosu. In vederea utilizarii spatiului pentru obiectivele propuse ( inchiriere spatii), pe terenul amenajat se vor amplasa constructii cu caracter provizoriu racordate la utilitati (module din PVC) in vederea desfasurarii activitatilor de tip comercial. Planul Urbanistic de Detaliu reactualizat a fost aprobat in Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin Hotararea nr.483/29.11.2013.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V

          pozitia b.1

Valoarea estimata este de = 112 ,00 mii lei fara T.V.A

 

2.Construire Piata Centrala Agroalimentara – proiectare .

Sursa de finantare: surse proprii

Datorita faptului ca actuala piata agroalimentara nu corespunde din punct de vedere functional, igienico-sanitar se impune construirea unei noi piete agroalimentare pe amplasamentul actualei piete centrale. Piata Centrala va fi construita pe actualul amplasament, va fi inchisa de o constructie metalica si se va avea un singur nivel- parter. In anul 2013 au inceput demersurile pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor stabilite prin C.U. si a fost incheiat contractul de servicii pentru intocmirea S.F si DTAC. In anul 2014 se va intocmi Proiectul tehnic, Caietul de sarcini si Detaliile de executie.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V

          pozitia b.2

 

Valoarea estimata este de 330,00 mii lei fara TVA

 

 

3.Construire Piata Centrala Agroalimentara – executie partiala .

Sursa de finantare:- finantare din bugetul consiliului local-513 mii lei ;

                         – credite bancare -1000 mii lei                                        

        – surse proprii 157 mii lei

     Datorita faptului ca actuala piata agroalimentara nu corespunde:

          din punct de vedere functional;

          igienico-sanitar;

Datorita solicitarilor:

          comerciantilor;

          cumparatorilor;

          cetatenilor municipiului Ploiesti.

Datorita faptului ca amplasamentul este central .

     Aceste argumente au stat la baza demersurilor pentru construirea unei piate moderne care vina in intampinarea solicitarilor .

Pozitia in programul de investitii – Anexa V

          pozitia b.3

Valoarea estimata este de 1670,00 mii lei fara TVA

 

4. Lucrari de constructii-Amplasare module PVC Piata Malu Rosu

Sursa de finantare:-surse proprii

 

   Pentru inchirierea, exploatarea spatiilor libere din piata si pentru desfasurarea unui comert civilizat se impune amplasarea de module PVC.Lucrarile au inceput an anul 2013. Aceste module au o structura usoara si sunt usor de intretinut.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V

          pozitia b.5

Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA

 

5.Reparatie covor asfaltic Piata Malu Rosu

Sursa de finantare:- surse proprii

 

   Datorita faptului ca au fost executate lucrari de constructii, au fost desfintate modulele amplasate in apropierea axului pietei, aceste lucrari au deteriorat covorul asfaltic existent si sunt necesare lucrari de reparatie a covorului asfaltic .Lucrarile vor fi executate fara autorizatie de construire conform Legii 50/1991 reactualizat- Art.11(inlocuire de pardoseli).

   Pozitia in programul de investitii – Anexa 5

   -pozitia b.6

 

Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA

 

 

 

 

 

CAPITOLUL B – Lucrari de investitii noi

 

1.Spor putere in alimentarea cu energie electrica Piata Malu Rosu.

Sursa de finantare:- surse proprii

 

     Datorita faptului ca instalatia electrica din piata este invechita si pentru prevenirea evenimentelor neprevazute prin suprasolicitarea retelei care s-a dovedit in mare parte lipsite de fiabilitate , s-au impus masuri pentru ridicarea puterii instalate care sa preia suprasolicitarile bransamentelor existente.

Pozitia in programul de investitii – Anexa V

          pozitia b.4

Valoarea estimata este de 15,00 mii lei fara TVA

 

2.Reparatie covor asfaltic subsol si rampe Halele Centrale

Sursa de finantare:- surse proprii

 

   Datorita faptului ca asupra pardoselilor circulabile din subsolul Halelor Centrale nu a fost intervenit in timp, covorul asfaltic este deteriorat in subsol halei si rampele de acces la subsol. Pentru evitarea unor situatii neprevazute sunt necesare lucrari de reparatie a covorului asfaltic. Lucrarile vor fi executate fara autorizatie de construire conform Legii 50/1991 reactualizat- Art.11(inlocuire de pardoseli).

   Pozitia in programul de investitii – Anexa 5

   -pozitia b.7

 

Valoarea estimata este de 30,00 mii lei fara TVA