Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă – la Ploieşti

Redactia -

Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă – la Ploieşti

Primăria Municipiului Ploieşti s-a implicat împreună cu Asociaţia Municipiilor România (AMR) în organizarea primei întâlniri de lucru din cadrul Proiectului SEAP PLUS – Mai mulţi participanţi la realizarea SEAP, o plus-valoare pentru întreaga Europă, pentru elaborarea Inventarului de bază al emisiilor de CO2 (BEI) în vederea realizării Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă – PAED/SEAP, eveniment ce s-a derulat în data de 7 iunie a.c. în municipiul Ploieşti .

 

Municipiul nostru beneficiază alături de municipiul Piteşti de servicii de asistenţă tehnică pentru realizarea BEI , în timp ce municipiul Zalău beneficiază de servicii de asistenţă tehnică pentru realizarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă – PAED/SEAP. Aceste municipii fac parte din grupul de lucru pe energie al AMR format din 14 municipii şi constituit în cadrul proiectului menţionat.

 

Scopul principal al întâlnirii este formarea şi instruirea echipei PAED şi începerea colectării datelor necesare pentru întocmirea BEI şi ulterior pentru dezvoltarea si implementarea PAED-ului, cf. Etapa B a Planului de Management al Proiectului. La întâlnire au fost prezenţi membrii echipei AMR, ai echipei de proiect a Municipiului Ploieşti, alţi reprezentanţi ai actorilor locali interesaţi din domeniul energiei: specialişti din direcţiile relevante ale Primăriei Municipiului Ploieşti, companii de utilităţi locale, companii furnizoare de servicii publice, alte instituţii publice de profil.

 

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe subiecte precum:

– scurt istoric al nevoilor de dezvoltare ale PAED

– informaţii despre Pactul Primarilor

– etapele de dezvoltare ale PAED

– metodologie de dezvoltare a PAED

– responsabilităţile echipei PAED

– exemple de bune practici

– modalităţi de colectare a datelor

– prezentarea bazei de date

 

Întâlnirea a cuprins şi un exerciţiu practic interactiv cu scopul familiarizării membrilor echipei de proiect atât specialişti din cadrul primăriei cât şi experţi externi ai factorilor interesaţi de la nivel local cu definirea unor obiective, ţinte şi măsuri clare de acţiune în vederea reducerii emisiilor de CO2 pe sectoarele relevante de activitate pentru mai buna înţelegere a metodologiei de elaborare a BEI şi respectiv a PAED.

 

Paşii următori în elaborarea BEI Ploieşti sunt orientaţi pe stabilirea Inventarului de bază a emisiilor de CO2 prin colectarea şi evaluarea de date relevante la nivel sectorial, conform planului de lucru al proiectului.

 

Proiectul SEAP-PLUS are în vedere întărirea impactului şi rezultatelor Convenţiei Primarilor, sprijin pentru pregătirea mai multor PAED/SEAP şi cu o calitate mai bună, încurajarea autorităţilor locale şi regionale, precum şi a actorilor locali din sectorul energiei să colaboreze pentru reuşita schimbului de cunoştinţe între partenerii proiectului.

 

SEAP-PLUS are la bază Convenţia Primarilor, iniţiativă de succes a Comisiei Europene care a debutat în 2008 şi la care autorităţile locale şi regionale sunt invitate să stabilească ţinte ambiţioase pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 20% până în anul 2020.

Proiectul se desfăşoară în cadrul unui Consorţiu alcătuit din 13 parteneri SEAP-PLUS: Camera Tehnică şi Agenţia de Energie, Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EPTA) din Grecia, ICLEI Europa – Autorităţi Locale pentru Sustenabilitate din Germania, Consiliul Provinciei Barcelona din Catalunia – Spania, Municipalitatea Jokkmokk din Suedia, Agenţia Regională pentru Energie din Liguria, Agenţia de Energie a Provinciei Cosenza din Italia, Agenţia Regională a Mării Negre pentru Managementul Energiei din Bulgaria, Fondul de Investiţie pentru Protecţia Mediului din Letonia, Agenţia Energetică CEA din Cipru, Alianţa pentru Climă din Austria şi Agenţia Locală de Energie din Pomurje, Slovenia şi AMR, România. AMR şi Autorităţi Locale pentru Sustenabilitate – ICLEI Europe (www.iclei-europe.org) sunt parteneri pereche pentru implementarea proiectului.