Plan pentru rezolvarea problemelor la proiectele europene din Ploieşti

Redactia -

In dimineața zilei de 22 decembrie 2015, Cristian Ganea, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Ploiești, s-a întîlnit cu reprezentanții Intergroup Engineering, societatea comercială care furnizează direcțiilor de specialitate din cadrul administrației publice locale servicii de consultanță, proiectare și asistență tehnică atât pentru proiectele de infrastructură derulate cu sprijin financiar nerambursabil, din partea Uniunii Europene, cât și pentru proiectele finanțate din bugetul local.  A fost analizat stadiul actual al execuției proiectelor și au fost convenite mai multe măsuri care să permită finalizarea în bune condițiuni a lucrărilor de modernizare a liniilor de tramvai, a lucrărilor de construcție de pe șantierul pasarelei de la Gara de Vest și de la Hipodrom , a lucrărilor de amenajare a Parcului municipal Vest, precum și a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor. In zilele următoare va fi definitivat un plan de acțiune care să asigure darea în folosință a tuturor investițiilor la termenele convenite, fără a mai genera întârzieri.