Platformă online a CJ Prahova pentru cetăţeni

Daniel Dimache -

Platformă online a CJ Prahova pentru cetăţeni

Consiliul Județean Prahova, reprezentat de președintele Bogdan Toader, a semnat, miercuri, 3 iulie 2019, contractul de finanțare pentru proiectul ,,Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni în județul Prahova”. Acesta este finanțat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 –Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

Prin proiectul menționat, se urmărește reducerea birocrației și a timpului petrecut de către cetățeni (în special locuitori ai județului Prahova) la ghișee, prin optimizarea proceselor orientate către cetățeni, în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.

Scopul acestui proiecteste eficientizarea proceselor orientate către cetățeni și entități juridice, prin realizarea unei platforme de furnizare online a serviciilor specifice Consiliului Județean Prahova, introducerea serviciilor online, digitalizarea proceselor de administrare a documentelor, prin arhivarea electronică și retro-digitalizarea documentelor din arhivă.

Valoarea totală a proiectului ,,Simplificare administrativă și optimizarea serviciilor pentru cetățeni în județul Prahova”este de 2.711.077,45lei cu TVA,  din care contribuția beneficiarului este de 54.221,55 lei, iar perioada de derulare este de 30 de luni.

Implementarea proiectuluiva conduce, implicit, și la îmbunătățirea modului de lucru al angajaților instituției, prin oferirea accesului facil, rapid și partajat la documentele aflate în lucru, respectiv la documentele din arhiva electronică cu care interacționează, precum și la scurtarea timpului de punere la dispoziție a documentelor către cetățeni.

Acest proiect reprezintă o continuare a procesului de modernizare a administrației locale, în beneficiul locuitorilor județului Prahova.