Ploieștenilor li s-a oprit degeaba apa caldă în apartamente! Iată ce spune SC Termoficare Prahova

Daniel Dimache -

Ploieștenilor li s-a oprit degeaba apa caldă în apartamente! Iată ce spune SC Termoficare Prahova

19 august 2020

          Comunicat de presă

În continuarea comunicatului din data de 09.08.2022, informãm cã potrivit solicitării autorităţii contractante societatea noastrã NU a început lucrări de reparaţii, CAF nr. 2 rămanand în starea în care a fost înainte de întreruperea furnizării apei calde în Municipiul Ploiești.

Este regretabil că, în ciuda prezentării rapoartelor tehnice de specialitate către partenerii noṣtrii contractuali, aceștia nu au revenit asupra deciziei de sistare a lucrărilor la CAF nr.2, de strictă necesitate și, în consecință, în opinia noastră, au fost irosite 17 zile din cele 30 inițial anunțate pentru întreruperea furnizării apei calde.

La fel de regretabil este faptul că în continuare autoritățile locale nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale și legale referitoare la plățile atât a subvenției, cât și a gazelor.

Între timp, societatea noastră și-a îndeplinit obligația contractualã de inventariere finală a bunurilor de retur/concesionate și a efectuat constatările cantitative și tehnice asupra acestor bunuri. Constatările sub aspect tehnic rămân aceleași pe care le-am prezentat pe scurt în cuprinsul comunicatului de presă din data de 09 august 2022, respectiv CAF nr. 2 este singura sursă utilizabilă de producere a energiei termice.

De asemenea, în vederea pregătirii pentru sezonul rece, începand cu data de 01.08.2022 echipele societãṭii noastre au efectuat peste 10 lucrări de reparare a unor avarii majore ale sistemului de termoficare.

Subliniem faptul cã societatea noastră a informat constant autoritățile locale cu privire la consecințele notificării de reziliere comunicată la data de 02.08.2022.

Prin adresele din data de 09.08.2022 și din data de 10.08.2022, ne-am exprimat deschiderea pentru a organiza întâlniri privind clarificarea situației, care însă au rămas fără răspuns.

Reluãm apelul public adresat autorităților locale pentru a se așeza la masa dialogului, în vederea rezolvării de urgență a blocajului administrativ în urma căruia compania noastră înregistrează prejudicii zilnice, iar consumatorii finali din municipiul Ploiești sunt lipsiți de serviciile publice elementare în secolul XXI.

Reiteream faptul Termoficare Prahova SA manifestă continuu o transparență comunicațională totală atât față de autorități, cât și față de opinia publică. Adresăm, încă odată, invitația de a vizita amplasamentul de producție de pe platforma CET Brazi, unde specialiștii noștri vor prezenta, la fața locului, date complete despre starea tehnică a utilajelor de producție.

 Departamentul de Comunicare și Relații Publice SC TERMOFICARE PRAHOVA SA