Ploieşti – Dezbatere pe tema taxelor şi impozitelor pe anul 2017

Redactia -

Ploieşti – Dezbatere pe tema taxelor şi impozitelor pe anul 2017

Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti organizează în ziua de joi, 10.11.2016, ora 15.30 , la Teatrul „Toma Caragiu”- sala de spectacole, dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017. Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente a fost afișat la data de 14.10.2016, pe site-ul instituției www.spfl.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești la adresa www.ploiesti.ro. Precizăm totodată că recomandările, propunerile și/sau sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre s-au primit la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16 (program: luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14), sau pe email [email protected]ști.ro, până la data de 27.10.2016. La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Ploiești, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai massmedia, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate. Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul dezbaterii publice la adresa de e-mail: [email protected]ști.ro sau direct la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16 (program: luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14, până la data de 09.11.2016. Modalitatea privind desfăşurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanţilor la începutul dezbaterii. Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 5minute pentru fiecare participant. Fiecare participant, după intrarea în sala de spectacole, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta. Potrivit prevederilor art.7, alin.(10), lit.b din Legea nr.52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție. Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2017 poate fi consultat: – pe site-ul Primăriei Municipiului Ploieşti la adresa: http://www.ploiesti.ro/proiecte.php şi pe site-ul instituţiei noastre www.spfl.ro. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0372/133.873; 0372/133.874; fax:0244-546711, email: [email protected]ști.ro .