Ploieşti – harta la zi a lucrărilor

Mihai Ciobanu -

Ploieşti – harta la zi a lucrărilor

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Direcţia Tehnic Investiţii, informează cetăţenii cu privire la lucrările de reparaţii şi investiţii care au loc astăzi pe raza municipiului Ploieşti.

 

Astfel, în cadrul contractului de „Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare și întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate in administrarea altor entităţi) aflate in administrarea consiliului local al municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban” se vor realiza lucrări de reparații curente la carosabilul și trotuarele aferente străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea, precum și lucrări de reparații curente pe străzile: str. Alexandru Odobescu, str. Vasile Alecsandri și str. Decebal.

 

Totodată, în cadrul contractului de lucrări având ca obiect “Amenajare loc de odihnă strada Gheorghe Doja (proiectare + execuție)” astăzi se vor derula lucrări de amenajare la investiția “Loc de odihnă din str. Gheorghe Doja, nr.77” (intersecție cu str. Candiano Popescu), respectiv lucrări de amenajare la investiția “Scuar zona Nord în str. Găgeni bl.110, 111”, prevăzute în contractul de lucrări având ca obiect “Amenajare scuar zona nord strada Găgeni bl. 110 – 111 (proiectare + execuție)”.

De asemenea, pe raza municipiului Ploieşti, vor avea loc şi lucrări de refacere a sistemului rutier, ca urmare a lucrărilor de intervenţii la reţelele de apă și canalizare, care au fost efectuate de către operatorul de specialitate.

Tot astăzi, se vor derula şi lucrări de întreținere la semafoarele din oraș, prevăzute în acordul cadru având ca obiect “Servicii de întreținere/revizie, reparații și upgrade al sistemului de management al traficului în municipiul Ploiești” , după cum urmează:

 

revizie sisteme semaforizare intersecție Șoseaua Nordului / strada Găgeni;

  • revizie sisteme de semaforizare intersecție Dr. Bagdazar / str. Nicolae Bălcescu / str. Mihai Bravu.