Ploieștiul se va umple de ”insule ecologice supraterane încasetate”

Daniel Dimache -

Ploieștiul se va umple de ”insule ecologice supraterane încasetate”

 

Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Relații Internaționale, informează comunitatea locală că a fost semnat contractul de finanțare pentru Construirea de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul specific al investiției îl reprezintă dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Insulele ecologice ce fac obiectul proiectului propus spre finanțare vor fi amplasate pe platformele existente, în zone de blocuri de apartamente, pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic + metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale. Insulele ecologice reprezintă în fapt un ansamblu de containere digitalizate destinate colectării separate a deșeurilor, accesul fiind asigurat pe bază de cartelă electronică.

Urmare a realizării investiției, la nivelul municipiului Ploiești vor deveni operaționale un număr de 198 insule ecologice digitalizate, supraterane, care vor contribui la accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiu cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 9.740.610,00 lei, echivalentul a 1.980.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 1.850.715,90 lei. Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 31.12.2024.

Proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate tip 1 – insulă ecologică supraterană încasetată în municipiul Ploiești” (cod proiect: C3I1B0122000073) este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B, în cadrul căruia MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR are calitate de coordonator de reforme și/sau investiții.