PLOIEŞTI. Ce proiecte se vor discuta în şedinţa de vineri a Consiliului Local

Redactia -

PLOIEŞTI. Ce proiecte se vor discuta în şedinţa de vineri a Consiliului Local

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 3327

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 26 iulie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 26 iulie 2013, începând cu orele 1200, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 iunie 2013.
 2. 2.Întrebări şi interpelări.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2013 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea călătoriei pe bază de bilet pe mijloacele de transport ale Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti prin achiziţionarea serviciului de plată prin SMS – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 30/30.01.2013 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia pentru Dezvoltare Umană – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statelor de funcţii ale Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/08.04.2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13. 13.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii al Centrului Creşe din Municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bă
 17. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din municipiul Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 433/28.11.2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înfiinţarea, organizarea şi exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public şi privat al municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice deschise, cu strigare în vederea închirierii a trei parcele de teren excedentar aflate în administrarea Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Ploie[ti `n administrarea Administra]iei Serviciilor Sociale Comunitare – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în patrimoniul Municipiului Ploiesti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 şi a contractului de asociere nr. 15803/22.05.1996 încheiat între Municipiul Ploieşti şi SC Mol Romania Petroleum Products SRL. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 267/29.11.2006 şi modificarea contractului de închiriere nr. 516467/19.10.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. OMV Petrom S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 27/30.01.2013 privind includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” a imobilului situat in Ploieşti, Piaţa Eroilor nr.1A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de către Municipiul Ploieşti a imobilului situat în Ploieşti, Bdul Independenţei nr.10. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poştale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poştală actuală str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A) – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Oprea Aurelia Georgeta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr. 8, bl. 5, sc. B, ap. 22, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 35. 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 302505/08.06.2000 încheiat între Municipiul Ploieşti şi domnul Simion Vasile – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 36. 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 424/2010 privind constituirea comisiei în vederea negocierii redevenţei privind contractele de concesiune pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Robert Ionuţ Vîscan şi Constantin Gabriel Minea.
 37. 37. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 494270/ 23.05.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Cabinetul Medical Individual Dr. Ifrim Cristina Mădălina pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat în Ploieşti, str. Slt. Erou Moldoveanu Marian nr. 5A – iniţiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Robert Ionuţ Vîscan şi Constantin Gabriel Minea.
 38. 38. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 362645/26.01.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Inconex Com S.R.L. şi încheierea unui contract de concesiune între Municipiul Ploieşti şi S.C. Petrotel-Lukoil S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 39. 39. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consilului Local nr. 195/30.05.2013 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Răzvan Ursu, Adrian Lupu, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 40. 40. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi drumurilor de acces la locuinţele din cartierul Eden – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Botez, Mihai Cristian Ganea, Răzvan Ursu, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 41. 41. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 083 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 42. 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Alimentare cu energie electrică locuinţe Primăria Municipiului Ploieşti – Cartier Colonia Teleajen” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 43. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici şi reconversie funcţională” str. Sondelor nr. 62A, Ploieşti – iniţiat de consilierii George Botez, Adrian Lupu, Răzvan Ion Ursu, Paulica Draguşin şi Radu Socoleanu.
 44. 44. Diverse.

 

 

                               

Dată în Ploieşti, astăzi, 22 iulie 2013, în două exemplare originale.

 

 

 

Primar,

Iulian Bădescu