PLOIEŞTI. Curăţenie în parcuri şi pe spaţiile verzi

Redactia -

PLOIEŞTI. Curăţenie în parcuri şi pe spaţiile verzi

În scopul unei informări corecte şi reale a opiniei publice, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada 14 – 18 aprilie a.c.

Doborâri arbori – 10 arbori; Tăieri de corecţie şi toaletări – la aprox. 135 arbori

Zone: Rond Catedrală, Matei Basarab, Cameliei, Centrul Civic Vest, Vitejilor, Mihai Bravu

Rapsodiei, Ghimpaţi

 

2.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), udat, mobilizat teren în vederea plantării, defrişat mecanic, cosit, tuns gard viu – în funcţie de sezonul caracteristic

 

* Curăţenie spaţii verzi – total suprafaţă= aprox. 160.000 mp

* Plantat arbori şi arbuşti = 4 buc

* Plantat flori = 1.100 buc

*Săpat vegetaţie = 600 mp

* Gazonat = aprox 500 mp

*Cosit = 95.000 mp

* Văruit pomi = 1.300 buc

*Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc

 

3 Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, defrişare vegetaţie spontană, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transportul gunoiului la rampă, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar.

De asemenea, însoţim acest material cu fotografii având ca subiect activităţile menţionate anterior.

 

Compartiment Relaţii cu Publicul şi

Media SC. SGU Ploiesti SRL

Purt.cuv. Adela Frăţilă