PLOIEŞTI. Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

Redactia -

PLOIEŞTI. Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2012, începând cu orele 1300, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 22 noiembrie 2012.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 noiembrie 2012.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul DUMITRESCU VALENTIN BOGDAN – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul BĂESCU DRAGOŞ – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna GRIGORE MARIA – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial « Constantin» Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Casei de Cultură a municipiului Ploieşti “I. L. Caragiale” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de consilierii Paul Palaş şi Constantin Popa.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Ploieşti cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în vederea finanţării în comun a obiectivului de investiţii „Alimentare cu energie termică din sistemul centralizat bloc CFR Vest, str. Domnişori nr. 101 Ploieşti” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pe clădire în anul 2012 pentru Asociaţia Club Sportiv Yang şi Clubul Sportiv Gambitul Damei – iniţiat de primar Iulian Bă
 24. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a modelului-cadru al caietului de obiective şi al contractului de management pentru Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum şi a modelului-cadru al caietului de obiective şi al contractului de management pentru Casa de Cultură „I. L. Caragiale” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti ca urmare a reorganizării activităţii instituţiei – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea secţiei de atletism în cadrul structurii sportive a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de consilierii Mitu Augustin şi Iolanda Băzăvan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Liceul Tehnologic Ludovic Mrazek (fost Gr. Sc. Petrol Teleajen) a serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică – iniţiat de consilierii Mitu Augustin, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de management al deşeurilor municipale, inclusiv a colectării selective a deşeurilor de către persoanele fizice si asociaţiile de proprietari din municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Ion Eparu, Adrian Lupu, Gheorghe Sîrbu şi Dan Aurel Ioniţă.  
 31. 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 326/2010 privind includerea imobilului „Cazarma nr. 2482” (parţial), situat în Ploieşti, B-dul. Independenţei nr. 3, în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Protoieriei Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Ion Răzvan Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian
 32. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 7007/18.06.2009 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Gheorghe Popa, Constantin Popa şi Iulian Bolocan.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren către Baldovinescu Costin Mircea şi Baldovinescu Roxana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Aeroportului nr. 6, bl. 124F, ap. 2, parter, prin edificarea unor balcoane – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de serviciu pentru unitatea locativă situată în Ploieşti, str. Victoraş nr. 4 bl. 18H3 ap. 21 şi transmiterea acesteia în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 35. 35. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri din administrarea S.C. Apa Nova S.R.L., în vederea valorificării – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 36. 36. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat `n domeniul public al municipiului Ploie[ti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian
 37. 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 187/2012 şi Hotărârii nr. 395/2012 ale Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 38. 38. Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare pentru lucrările de modernizare terenuri de sport la unităţile de învăţământ din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 39. 39. Proiect de hotărâre referitor la încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2009 privind măsuri de desfăşurare a activită]ilor de tip comercial, cu caracter provizoriu, pe terenuri din patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Mitu Augustin, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 40. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Panului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici şi reconversie funcţională” construire ansamblu locuinţe colective S+P+4-6 cu funcţiuni complementare, str. Sondelor nr. 62A – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Mitu Augustin, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 41. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire magazin „Mega Image” P+1E (parţial), str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 199 – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Mitu Augustin, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 42. 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici şi reconversie funcţională” construire ansamblu locuinţe colective D+P+4-6 şi funcţiuni complementare instituţii şi servicii (complex sportiv), str. Mircea cel Bătrân nr. 119 – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Mitu Augustin, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 43. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ridicare restricţie de construire” construire module birouri (P+2E), str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 81 – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Mitu Augustin, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.
 44. 44. Proiect de hotărâre privind numirea preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 45. 45. Diverse.