PLOIEŞTI. Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

Redactia -

PLOIEŞTI. Joi, şedinţă a Consiliului Local. Iată lista proiectelor

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 4890

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 22 noiembrie 2012

 

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 22 noiembrie 2012, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ Ploieşti, Etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Casei de Cultura a municipiului Ploieşti “I.L.Caragiale – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 2. 2.Proiect de privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local al instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Petrescu şi de consilierii Paul Alexandru Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Constantin Silviu Sorin şi Nicoleta Cătălina Bozianu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 114/28.06.2002 şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu, Silviu Sorin Constantin, Ion Eparu, Gheorghe Sîrbu, Adrian Gelu Lupu şi Dan Aurel Ioniţă.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind asigurarea activităţii de asistenţă medicală şi de medicină dentară acordată în Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti de către Consiliul Local Ploieşti prin Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Ion Eparu, Augustin Constantin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan şi Marilena Stanciu.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului municipiului Ploieşti pentru susţinerea unor negocieri şi semnarea cu S.C. OMV Petrom S.A. a contractului/contractelor de sponsorizare în vederea preluării cu titlu gratuit şi liber de sarcini în proprietatea municipiului a imobilului situat în municipiul Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, în care se va înfiinţa Spitalul Public de Pediatrie – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea preluării bazei sportive – proprietatea S.C. Petrotel – Lukoil S.A. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Ion Răzvan Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 12. 12. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ŞI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEŞTI – VEST ŞI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.