PLOIEŞTI. Miercuri, şedinţă de Consiliu Local. Iată lista proiectelor

Redactia -

PLOIEŞTI. Miercuri, şedinţă de Consiliu Local. Iată lista proiectelor

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 57

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 16 ianuarie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 16 ianuarie 2013, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Mitu Augustin Constantin şi validarea mandatului unui consilier pe locul celui devenit vacant.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Ioniţă Dan Aurel şi validarea mandatului unui consilier pe locul celui devenit vacant.
  3. 3.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Eparu Ion şi validarea mandatului unui consilier pe locul celui devenit vacant.
  4. 4.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  5. 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local pe anul 2011 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  6. 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere” – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
  7. 7. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Ion Eparu, Alexandri Nicolae, Dan Aurel Ioniţă şi Pană George.
  8. 8. Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii nr. 462/20.12.2012 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind aprobarea asocierii municipiului Ploieşti cu S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în vederea finanţării în comun a obiectivului de investiţii “Alimentare cu energie termică din sistemul centralizat – Bloc CFR Vest, str. Domnişori nr. 101 Ploieşti” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  9. 9.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Fundaţiei „Copiii noştri” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.