PLOIEŞTI. Miercuri, o nouă şedinţă a Consiliului Local. Iată proiectele

Redactia -

PLOIEŞTI. Miercuri, o nouă şedinţă a Consiliului Local. Iată proiectele

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2012, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 31 octombrie 2012.
 2. 2.Întrebări şi interpelări.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul TUDOR GEORGE NICOLAE PATRICK – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnul DUMITRESCU VALENTIN BOGDAN – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilul SIMA VICTOR IONUT – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificăii bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de consilierii Adrian Lupu, Augustin Mitu, Constantin Popa, Radu Socoleanu şi Cătălina Nicoleta Bozianu.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pe clădire în anul 2012 pentru Asociaţia Sportivă Solaris Sporting Club Ploieşti, Asociaţia Sportivă Sport Club Heveco, SC Brabus Auto SRL, SC F.T. Intermodel Agency SRL – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 10. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a municipiului Ploieşti pe anul 2013 în calitate de membru al „Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energie Regenerabilă” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare şi Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Nicolae Alexandri, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de două unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii George Pană, Nicolae Alexandri, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului situat în str. Victoraş nr. 4, bl. 18H3, apartamentul 21 în domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind includerea unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea unor locuinţe din acest fond conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii George Pană, Alexandri Nicolae, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiilor nr. 115 si nr. 171 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuinţe – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa Iulian.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. a unor suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului Ploieşti în scopul amplasării unor staţii de protecţie catodică – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 85/2008 cu modificările si completările ulterioare – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între municipiul Ploiesti si S.C. Triumf Construct S.A. – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iulian Teodorescu, Constantin Popa şi Costel Horghidan.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente staţiei de epurare a apelor uzate, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 27. 27. Diverse.