PLOIEŞTI. Peste 50 de proiecte în dezbaterea consilierilor locali

Redactia -

PLOIEŞTI. Peste 50 de proiecte în dezbaterea consilierilor locali

Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 29 martie 2013, începând cu orele 1200, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 27 februarie 2013.

2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 7 martie 2013.

3. Întrebări şi interpelări.

4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier George Stanciu.

5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizaţia Umanitară Concordia – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădire şi a impozitului pe teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Asociaţia Înapoi la Muncă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând taxă pe clădiri în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Fundaţia Umanitară Şansa Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata taxei pe clădiri pentru anul 2013, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 4/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

12. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Ploieşti cu Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti în vederea constituirii Asociaţiei Viitor Art – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

13. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile Administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

14. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2012 privind numirea reprezentanţilor municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Dalkia Termo Prahova” S.R.L. şi în Adunarea Generală a Asociaţilor la S.C. „Apa Nova” S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Ploieşti, ca urmare a transformării gradelor/treptelor profesionale ale unor posturi – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Centrului Creşe din municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 25 mp din cadrul Colegiului Tehnic „Toma N. Socolescu” Asociaţiei de părinţi a Colegiului Tehnic „Toma Socolescu” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

25. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 10 mp din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Sfântul Vasile” Asociaţiei de părinţi „Şcoala Sfântul Vasile” în vederea desfăşurării activităţii administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploieşti str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcţionează Gradiniţa cu program normal nr. 3 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Sanda Drăgulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.

27. Proiect de hotărâre privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploieşti ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul şi valorificarea deşeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toţi producătorii/deţinătorii de deşeuri – iniţiat de domnii consilieri Gheorghe Sîrbu, Adrian Lupu, Constantin Popa şi Gabriel Constantin Minea.

28. Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

30. Proiect de hotărâre privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor ce ocupă în mod abuziv spaţiile cu destinaţie de locuinţă aparţinând domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă a imobilului situat în Ploieşti, Şos. Vestului nr. 19, în care funcţionează Centrul de Formare Profesională Prahova – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

33. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. Basarabilor nr.18. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

34. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. Bobâlna nr. 2. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

35. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Ploieşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 17 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 7574/02.12.2011 încheiat intre Municipiul Ploieşti şi Petre Gabriel şi Petre Mariana – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 493529/25.05.2005 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Cabinetul Medical Individual Dr. Ionescu Alexandra Viorica pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical situat în Ploieşti B-dul Independentei nr. 14 – inişiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Constantin Gabriel Minea.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Procedurii privind amplasarea de construcţii provizorii echipamente şi diverse tipuri de mobilier pentru desfăşurarea activităţilor de tip comercial pe terenurile municipiului Ploieşti aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 302/23.09.2009 – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractelor de închiriere nr. 3145/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Buta Andreea Sidonia şi nr. 3131/19.02.2013 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Niţu Daniel – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Robert Ionuţ Vîscan, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Constantin Gabriel Minea.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1161mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti în Parcul Tineretului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 5219 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti în Parcul Orăşenesc Andrei Mureşeanu – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

42. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

43. Proiect de hotărâre privind includerea unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Ploieşti în fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Puiu Daniel Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

44. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea pozi]iei 705 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Gheorghe Popa , Iulian Bolocan.

45. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei nr. 530 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.

46. Proiect de hotărâre privind mutarea unor chiriaşi – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor criterii suplimentare necesare întocmirii listei de priorităţi, în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – iniţiat de consilierii George Pană, Gheorghe Sîrbu Simion, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa şi Marcian Cosma.

48. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 064 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

49. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 065 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

50. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 066 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

51. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 067, DTI 068, DTI 069 şi DTI 070 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

52. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu cu numerele DTI 071 şi DTI 072 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Rezonificare şi reconversie funcţională pentru investiţii de interes municipal”, Ploieşti, str. Găgeni nr. 98, 98A, 102, 102B” – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Gelu Lupu, Răzvan Ion Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.

54. Proiect de hotărâre Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinaţie din zona reţele tehnico-edilitare în zonă mixtă locuinţe şi dotări complementare, instituţii şi servicii, stabilire indicatori urbanistici” având ca obiectiv secundar construirea de locuinţe, Str. Laboratorului nr. 7C, E Ploieşti – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Gelu Lupu, Răzvan Ion Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Detaliere condiţii de amplasare baracă metalică P+1 pentru depozitare materiale de construcţii” Str. Poligonului nr. 2 Ploieşti – iniţiat de consilierii George Stanciu, Adrian Gelu Lupu, Răzvan Ion Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.

56. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

57. Diverse.

– Informare privind modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru al doilea semestru al anului 2012.

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 martie 2013, în două exemplare originale.

Primar,

Iulian Bădescu